+

فرانسه ¼ فرانک, 1825-1830

سکه > ¼ فرانک, 1825-1830 - فرانسه  - obverseسکه > ¼ فرانک, 1825-1830 - فرانسه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 722
کشورفرانسه
عنوان¼ فرانک
سال1825-1830
دورهKingdom of France (1815 - 1848)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانشارل دهم
ترکیبنقره 0.900
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(180°) سکه
وزن (gr)1.25
قطر (mm)15
ضخامت (mm)شناخته نشده (help us to know)

Legend:

help us to know

طراحان:

طرفنامعلامت
هردوAuguste-François MichautMICHAUT

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1830A659.000--$ 5.72
1830B14.000---
1830K21.000---
1830L15.000---
1830W74.000---
1829A154.000---
1829B32.000---
1829BB14.000---
1829D52.000---
1829I10.000---
1829K27.000---
1829L6.486---
1829M14.000---
1829T6.481---
1829W108.000---
1828A446.000---
1828B23.000---
1828D13.000---
1828H16.000---
1828I2.226---
1828L15.000---
1828M48.000---
1828Q13.000---
1828T6.316---
1828W47.000---
1827A322.000---
1827B17.000---
1827BB1.567---
1827D7.820---
1827I828---
1827L7.582---
1827M4.861---
1827W22.000---
1826A83.000---
1826B23.000---
1826D13.000---
1826L11.000---
1826M4.861---
1826Q7.534---
1826T1.753---
1826W15.000---
1825A9.448---

کلکسیون من

 1830A$ 5.72
 1830BB
 1830K
 1830L
 1830W
 1829A
 1829B
 1829BB
 1829D
 1829I
 1829K
 1829L
 1829M
 1829T
 1829W
 1828A
 1828B
 1828D
 1828H
 1828I
 1828L
 1828M
 1828Q
 1828T
 1828W
 1827A
 1827B
 1827BB
 1827D
 1827I
 1827L
 1827M
 1827W
 1826A
 1826B
 1826D
 1826L
 1826M
 1826Q
 1826T
 1826W
 1825
uCoin