+

فرانسه 1 decime, 1795-1800

سکه > 1 decime, 1795-1800 - فرانسه  - obverseسکه > 1 decime, 1795-1800 - فرانسه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 644
کشورفرانسه
عنوان1 decime
سال1795-1800
دورهجمهوری اول (1794 - 1802)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیببرنز
نوع لبهصاف با نقطه نقش چکشی
شکلگرد
جهت(180°) سکه
وزن (gr)20
قطر (mm)32
ضخامت (mm)3

Legend:

روDupré / REPUBLIQUE FRANÇAISE
پشتUN DÉCIME

طراحان:

طرفنامعلامت
هردوAugustin DupréDupré

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1800A+---
1800BB+---
1800D+---
1800G+---
1800I+---
1800K+--$ 1.49
1800W+---
1799A22.951.000--$ 3.92
1799AA9.996.000--$ 3.30
1799BB3.786.000---
1799D1.676.000---
1799G1.000.000---
1799I3.424.000---
1799K3.452.000---
1799W6.004.000---
1798A+--$ 4.86
1798AA+---
1798BB+---
1798D+---
1798K284.000---
1798W+---
1797A+--$ 4.49
1797AA+---
1797B567.000---
1797BB+---
1797D255.000---
1797I+---
1797W+---
1796A46.581.000---
1796AA224.000---
1796B2.041.000---
1796BB418.000---
1796D4.826.000---
1796I3.800.000---
1796R1.980.000---
1796T84.000---
1796W3.948.000---
1795A71.000---
1795D+---
1795I694.000---

کلکسیون من

L'AN9(1800)A
L'AN9(1800)BB
L'AN9(1800)D
L'AN9(1800)G
L'AN9(1800)I
L'AN9(1800)K$ 1.49
L'AN9(1800)W
L'AN8(1799)A$ 3.92
L'AN8(1799)AA$ 3.30
L'AN8(1799)BB
L'AN8(1799)D
L'AN8(1799)G
L'AN8(1799)I
L'AN8(1799)K
L'AN8(1799)W
L'AN7(1798)A$ 4.86
L'AN7(1798)AA
L'AN7(1798)BB
L'AN7(1798)D
L'AN7(1798)K
L'AN7(1798)W
L'AN6(1797)A$ 4.49
L'AN6(1797)AA
L'AN6(1797)B
L'AN6(1797)BB
L'AN6(1797)D
L'AN6(1797)I
L'AN6(1797)W
L'AN5(1796)A
L'AN5(1796)AA
L'AN5(1796)B
L'AN5(1796)BB
L'AN5(1796)D
L'AN5(1796)I
L'AN5(1796)R
L'AN5(1796)T
L'AN5(1796)W
L'AN4(1795)A
L'AN4(1795)D
L'AN4(1795)I
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin