+

فرانسه 1 فرانک, 1941-1959

سکه > 1 فرانک, 1941-1959 - فرانسه  - obverseسکه > 1 فرانک, 1941-1959 - فرانسه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 885a
کشورفرانسه
عنوان1 فرانک
سال1941-1959
دورهجمهوری چهارم (1944 - 1959)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیبآلومینیوم
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(180°) سکه
وزن (gr)1.3
قطر (mm)23
ضخامت (mm)1.41

Legend:

روMORLON / REPVBLIQVE FRANÇAISE
پشت1 FRANC / EGALITE / FRATERNITE / LIBERTE

طراحان:

طرفنامعلامت
هردوPierre Alexandre MorlonMORLON

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
195941.975.000--$ 0.46
195821.197.000--$ 0.35
1958B13.412.000--$ 0.30
195716.497.000--$ 0.32
1957B63.967.000--$ 0.23
195027.882.286--$ 0.20
1950B18.800.000--$ 0.42
194941.090.000--$ 0.28
1949B35.840.000--$ 0.39
194896.092.000--$ 0.22
1948B45.481.000--$ 0.22
1947110.448.000--$ 0.16
1947B31.562.000--$ 0.28
194662.385.157--$ 0.27
1946B26.493.000--$ 0.27
194561.780.000--$ 0.32
1945B4.250.866--$ 0.63
1945C5.219.806--$ 0.82
194422.608.000--$ 0.38
1944C33.600.000--$ 0.38
194160.877.000+-$ 0.36

برچسب ها:

کلکسیون من

 1959$ 0.46
 1958$ 0.35
 1958B$ 0.30
 1957$ 0.32
 1957B$ 0.23
 1950$ 0.20
 1950B$ 0.42
 1949$ 0.28
 1949B$ 0.39
 1948$ 0.22
 1948B$ 0.22
 1947$ 0.16
 1947B$ 0.28
 1946$ 0.27
 1946B$ 0.27
 1945$ 0.32
 1945B$ 0.63
 1945C$ 0.82
 1944$ 0.38
 1944C$ 0.38
 1941$ 0.36
uCoin