+

فرانسه 2 فرانک, 1809-1814

سکه > 2 فرانک, 1809-1814 - فرانسه  - obverseسکه > 2 فرانک, 1809-1814 - فرانسه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 693
کشورفرانسه
عنوان2 فرانک
سال1809-1814
دورهFrench Empire (1803 - 1815)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانناپلئون بناپارت
ترکیبنقره 0.900
نوع لبهنوشته دار
توضیحات لبه'* DIEU PROTEGE LA FRANCE'
شکلگرد
جهت(180°) سکه
وزن (gr)10
قطر (mm)27
ضخامت (mm)شناخته نشده (help us to know)

Legend:

روEMPEREUR / NAPOLEON / Tiolier
پشت2 FRANCS / EMPIRE FRANÇAIS

طراحان:

طرفنامعلامت
هردوPierre-Joseph TiolierTiolier

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1814A95.000---
1814M46.000---
1814Q16.000---
1813A442.000---
1813B31.000---
1813CL906---
1813D33.000---
1813flag41.000---
1813H80.000---
1813I98.000---
1813K27.000---
1813L33.000---
1813M221.000---
1813MA18.000---
1813Q253.000---
1813T11.000---
1813W88.000---
1812A308.000---
1812B57.000---
1812D61.000---
1812flag9.493---
1812H81.000---
1812I209.000---
1812K21.000---
1812L42.000---
1812M145.000---
1812MA16.000---
1812Q86.000---
1812T19.000---
1812W108.000---
1811A2.509.000--$ 23.43
1811B290.000---
1811D37.000---
1811H44.000---
1811I137.000---
1811K28.000---
1811L99.000---
1811M124.000---
1811MA39.000---
1811Q75.000---
1811T35.000---
1811U3.893---
1811W118.000---
1810A771.000--$ 56.13
1810B72.000---
1810D18.000---
1810H5.710---
1810I29.000---
1810K3.518---
1810L32.000---
1810M11.000---
1810MA8.843---
1810Q4.857---
1810U3.077---
1810W48.000---
1809A469.000---
1809B136.000---
1809H4.534---
1809K3.451---
1809L27.000---
1809MA27.000---
1809Q27.000---
1809U3.149---
1809W62.000---

برچسب ها:

کلکسیون من

 1814A
 1814M
 1814Q
 1813A
 1813B
 1813CL
 1813D
 1813flag
 1813H
 1813I
 1813K
 1813L
 1813M
 1813MA
 1813Q
 1813T
 1813W
 1812A
 1812B
 1812D
 1812flag
 1812H
 1812I
 1812K
 1812L
 1812M
 1812MA
 1812Q
 1812T
 1812W
 1811A$ 23.43
 1811B
 1811D
 1811H
 1811I
 1811K
 1811L
 1811M
 1811MA
 1811Q
 1811T
 1811U
 1811W
 1810A$ 56.13
 1810B
 1810D
 1810H
 1810I
 1810K
 1810L
 1810M
 1810MA
 1810Q
 1810U
 1810W
 1809A
 1809B
 1809H
 1809K
 1809L
 1809MA
 1809Q
 1809U
 1809W
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin