+

اسراییل ½ شکل جدید, 1985-2017

سکه > ½ شکل جدید, 1985-2017 - اسراییل  - obverseسکه > ½ شکل جدید, 1985-2017 - اسراییل  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 159
کشوراسراییل
عنوان½ شکل جدید0.5 ILS = 0.14 USD
سال1985-2017
دورهدولت اسراییل (1985 - 2017)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیبآلومینیوم - برنز
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)6.5
قطر (mm)26
ضخامت (mm)1.6

نماد:

پشت1\2 שקל חדש / ISRAEL / NEW SHEQEL / اسرائيل / ישראל

طراحان:

طرفنام
روNathan Karp
پشتGabi Neumann

تعداد ضرب, ارزش:

سالتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2017+?-$ 0.19
2016+?-$ 0.24
2015+?-$ 0.75
2014+?-$ 0.22
2012++-$ 0.22
201112.966.000+-$ 0.18
20108.184.000+-$ 0.25
20094.464.000+-$ 0.67
20085.208.000+-$ 0.46
20076.165.000+-$ 0.23
20067.121.000+-$ 0.27
20056.377.000+-$ 0.35
20042.640.000+-$ 0.18
2003++-$ 0.17
20028.640.000+-$ 0.23
20002.880.000+-$ 0.27
19998.064.000+-$ 0.74
19985.376.000+-$ 0.18
19975.376.000+-$ 0.28
199510.752.000+-$ 0.45
1994-8.000-$ 1.22
19935.184.000+-$ 0.35
199214.268.000+-$ 0.17
1991288.000+-$ 0.40
1990648.000+-$ 0.50
1989756.000+-$ 0.37
1988-20.000-$ 0.38
1987144.000+-$ 0.98
19864.392.000+-$ 0.19
198520.328.000+-$ 0.36

برچسب ها:

کلکسیون من

ז"עשתה(2017)$ 0.19
ו"עשתה(2016)$ 0.24
ה"עשתה(2015)$ 0.75
ד"עשתה(2014)$ 0.22
ב"עשתה(2012)$ 0.22
א"עשתה(2011)$ 0.18
ע"שתה(2010)$ 0.25
ט"סשתה(2009)$ 0.67
ח"סשתה(2008)$ 0.46
ז"סשתה(2007)$ 0.23
ו"סשתה(2006)$ 0.27
ה"סשתה(2005)$ 0.35
ד"סשתה(2004)$ 0.18
ג"סשתה(2003)$ 0.17
ב"סשתה(2002)$ 0.23
ס"שתה(2000)$ 0.27
ט"נשתה(1999)$ 0.74
ח"נשתה(1998)$ 0.18
ז"נשתה(1997)$ 0.28
ה"נשתה(1995)$ 0.45
ד"נשתה(1994)SET$ 1.22
ג"נשתה(1993)$ 0.35
ב"נשתה(1992)$ 0.17
א"נשתה(1991)$ 0.40
ן"שתה(1990)$ 0.50
ט"משתה(1989)$ 0.37
ח"משתה(1988)SET$ 0.38
ז"משתה(1987)$ 0.98
ו"משתה(1986)$ 0.19
ה"משתה(1985)$ 0.36
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin