+

اسراییل 1 شکل جدید, 1986-2010

Hanukkah

سکه > 1 شکل جدید, 1986-2010 - اسراییل  (Hanukkah) - obverseسکه > 1 شکل جدید, 1986-2010 - اسراییل  (Hanukkah) - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 163
کشوراسراییل
عنوان1 شکل جدید1 ILS = 0.28 USD
سال1986-2010
موضوعHanukkah
دورهدولت اسراییل (1985 - 2017)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیبمس - نیکل
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)4
قطر (mm)18
ضخامت (mm)1.8

Legend:

پشت1 NEW SHEQAL / 1 שקל חדש / HANUKA / ISRAEL / اسرائيل / חנוכה / ישראל

طراحان:

طرفنام
روVictor Houster
پشتGabi Neumann

تعداد ضرب, ارزش:

سالتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2010-1.800-$ 5.82
2009-1.800-$ 1.07
2008-3.000-$ 0.91
2007-3.000-$ 2.94
2006-3.000-$ 0.57
2005-2.500-$ 0.57
2004-3.000-$ 4.45
2003-3.000-$ 0.57
2002-4.000-$ 1.60
2001-4.000-$ 2.25
2000-5.000-$ 2.65
1999-6.000-$ 1.17
1998-10.000-$ 1.01
1997-7.500-$ 2.51
1996-7.500-$ 1.42
1995-10.000-$ 1.09
1994-12.000-$ 3.18
199312.000+-$ 1.62
19921.044.000+-$ 0.37
19911.104.000+-$ 0.68
19902.052.000+-$ 0.85
1989504.000+-$ 1.23
1988534.000+-$ 5.08
19871.004.000+-$ 0.76
19861.056.000+-$ 0.79

کلکسیون من

ע"שתה(2010)SET$ 5.82
ט"סשתה(2009)SET$ 1.07
ח"סשתה(2008)SET$ 0.91
ז"סשתה(2007)SET$ 2.94
ו"סשתה(2006)SET$ 0.57
ה"סשתה(2005)SET$ 0.57
ד"סשתה(2004)SET$ 4.45
ג"סשתה(2003)SET$ 0.57
ב"סשתה(2002)SET$ 1.60
א"סשתה(2001)SET$ 2.25
ס"שתה(2000)SET$ 2.65
ט"נשתה(1999)SET$ 1.17
ח"נשתה(1998)SET$ 1.01
ז"נשתה(1997)SET$ 2.51
ו"נשתה(1996)SET$ 1.42
ה"נשתה(1995)SET$ 1.09
ד"נשתה(1994)SET$ 3.18
ג"נשתה(1993)$ 1.62
ב"נשתה(1992)$ 0.37
א"נשתה(1991)$ 0.68
ן"שתה(1990)$ 0.85
ט"משתה(1989)$ 1.23
ח"משתה(1988)$ 5.08
ז"משתה(1987)$ 0.76
ו"משתה(1986)$ 0.79
Wish list×
حذف
uCoin