+

اسراییل 5 شکل جدید, 1990-2017

سکه > 5 شکل جدید, 1990-2017 - اسراییل  - obverseسکه > 5 شکل جدید, 1990-2017 - اسراییل  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 207
کشوراسراییل
عنوان5 شکل جدید5 ILS = 1.35 USD
سال1990-2017
دورهدولت اسراییل (1985 - 2017)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیبمس - نیکل
نوع لبهصاف
شکل12 گوشه
جهت(0°)مدال
وزن (gr)8.2
قطر (mm)24
ضخامت (mm)2.4

Legend:

پشت5 NEW SHEQALIM / 5 שקלים חדשים / ISRAEL / اسرائيل / ישראל

طراحان:

طرفنام
روDov Liff
روS. Kretchmer
پشتGabi Neumann
پشتTidhar Dagan

تعداد ضرب, ارزش:

سالتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2017+?-$ 1.57
2016+?-$ 1.38
2015+?-$ 1.78
2014++-$ 1.52
2013++-$ 1.52
20123.500.000+-$ 2.38
20117.381.000+-$ 1.51
2010-+--
20092.811.000+-$ 1.54
20081.312.000+-$ 1.52
20065.996.000+-$ 1.49
20056.559.000+-$ 1.52
20024.464.000+-$ 1.46
20004.464.000+-$ 1.99
19994.320.000+-$ 1.51
19982.160.000+-$ 1.57
19974.320.000+-$ 1.50
19952.160.000+-$ 1.54
19942.016.000+-$ 1.51
1993-8.000-$ 1.49
1992413.000+-$ 2.44
1991324.000+-$ 1.50
199015.000.000+-$ 1.52

برچسب ها:

کلکسیون من

ז"עשתה(2017)$ 1.57
ו"עשתה(2016)$ 1.38
ה"עשתה(2015)$ 1.78
ד"עשתה(2014)$ 1.52
ג"עשתה(2013)$ 1.52
ב"עשתה(2012)$ 2.38
א"עשתה(2011)$ 1.51
ע"שתה(2010)SET
ט"סשתה(2009)$ 1.54
ח"סשתה(2008)$ 1.52
ו"סשתה(2006)$ 1.49
ה"סשתה(2005)$ 1.52
ב"סשתה(2002)$ 1.46
ס"שתה(2000)$ 1.99
ט"נשתה(1999)$ 1.51
ח"נשתה(1998)$ 1.57
ז"נשתה(1997)$ 1.50
ה"נשתה(1995)$ 1.54
ד"נשתה(1994)$ 1.51
ג"נשתה(1993)SET$ 1.49
ב"נשתה(1992)$ 2.44
א"נשתה(1991)$ 1.50
ן"שתה(1990)$ 1.52
uCoin