+

اسراییل 5 شکل جدید, 1990-2017

سکه > 5 شکل جدید, 1990-2017 - اسراییل  - obverseسکه > 5 شکل جدید, 1990-2017 - اسراییل  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 207
کشوراسراییل
عنوان5 شکل جدید5 ILS = 1.40 USD
سال1990-2017
دورهدولت اسراییل (1985 - 2017)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیبمس - نیکل
نوع لبهصاف
شکل12 گوشه
جهت(0°)مدال
وزن (gr)8.2
قطر (mm)24
ضخامت (mm)2.4

Legend:

پشت5 NEW SHEQALIM / 5 שקלים חדשים / ISRAEL / اسرائيل / ישראל

طراحان:

طرفنام
روDov Liff
روS. Kretchmer
پشتGabi Neumann
پشتTidhar Dagan

تعداد ضرب, ارزش:

سالتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2017+?-$ 1.60
2016+?-$ 1.42
2015+?-$ 1.83
2014++-$ 1.57
2013++-$ 1.50
20123.500.000+-$ 2.45
20117.381.000+-$ 1.55
2010-+--
20092.811.000+-$ 1.59
20081.312.000+-$ 1.56
20065.996.000+-$ 1.53
20056.559.000+-$ 1.56
20024.464.000+-$ 1.51
20004.464.000+-$ 2.05
19994.320.000+-$ 1.55
19982.160.000+-$ 1.56
19974.320.000+-$ 1.54
19952.160.000+-$ 1.60
19942.016.000+-$ 1.56
1993-8.000-$ 1.54
1992413.000+-$ 2.54
1991324.000+-$ 1.54
199015.000.000+-$ 1.56

برچسب ها:

کلکسیون من

ז"עשתה(2017)$ 1.60
ו"עשתה(2016)$ 1.42
ה"עשתה(2015)$ 1.83
ד"עשתה(2014)$ 1.57
ג"עשתה(2013)$ 1.50
ב"עשתה(2012)$ 2.45
א"עשתה(2011)$ 1.55
ע"שתה(2010)SET
ט"סשתה(2009)$ 1.59
ח"סשתה(2008)$ 1.56
ו"סשתה(2006)$ 1.53
ה"סשתה(2005)$ 1.56
ב"סשתה(2002)$ 1.51
ס"שתה(2000)$ 2.05
ט"נשתה(1999)$ 1.55
ח"נשתה(1998)$ 1.56
ז"נשתה(1997)$ 1.54
ה"נשתה(1995)$ 1.60
ד"נשתה(1994)$ 1.56
ג"נשתה(1993)SET$ 1.54
ב"נשתה(1992)$ 2.54
א"נשתה(1991)$ 1.54
ן"שתה(1990)$ 1.56
uCoin