+

ایتالیا 1 euro cent, 2002-2019

سکه > 1 euro cent, 2002-2019 - ایتالیا  - obverseسکه > 1 euro cent, 2002-2019 - ایتالیا  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 210
کشورایتالیا
عنوان1 euro cent0.01 EUR = 0.01 USD
سال2002-2019
دورهاتحادیه اروپا (یورو) (2002 - 2019)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیباستیل با روکش مس
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)2.3
قطر (mm)16.25
ضخامت (mm)1.67

نماد:

روED / R / RI
پشت1 EURO CENT / LL

طراحان:

طرفنامعلامت
روEugenio DriuttiED
پشتLuc LuycxLL

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2019R-++$ 0.11
2018R-10.0003.000$ 0.06
2017R260.000.00021.0003.000$ 0.13
2016R160.000.00023.0003.000$ 0.19
2015R220.000.00024.0003.000$ 0.06
2014R149.969.00012.0004.000$ 0.09
2013R249.975.18016.0005.000$ 0.01
2012R218.000.00016.0005.500$ 0.03
2011R133.954.50022.0005.500$ 0.07
2010R125.448.10021.0005.000$ 0.07
2009R175.000.00022.0005.500$ 0.02
2008R180.000.00020.0005.000$ 0.02
2007R214.953.00020.0005.500$ 0.10
2006R158.952.00020.5005.800$ 0.03
2005R179.944.00025.0006.600$ 0.08
2004R99.925.00035.00010.000$ 0.01
2003R9.637.00050.00012.000$ 0.85
2002R1.348.600.000150.000-$ 0.08

برچسب ها:

کلکسیون من

 2019SET$ 0.11
 2018SET$ 0.06
 2017$ 0.13
 2016$ 0.19
 2015$ 0.06
 2014$ 0.09
 2013$ 0.01
 2012$ 0.03
 2011$ 0.07
 2010$ 0.07
 2009$ 0.02
 2008$ 0.02
 2007$ 0.10
 2006$ 0.03
 2005$ 0.08
 2004$ 0.01
 2003$ 0.85
 2002$ 0.08
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin