+

ایتالیا 1 لیره, 1951-2001

سکه > 1 لیره, 1951-2001 - ایتالیا  - obverseسکه > 1 لیره, 1951-2001 - ایتالیا  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 91
کشورایتالیا
عنوان1 لیره
سال1951-2001
دورهجمهوری ایتالیا (1946 - 2001)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیبآلومینیوم
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(180°) سکه
وزن (gr)0.62
قطر (mm)17.2
ضخامت (mm)1.15

نماد:

روREPVBBLICA ITALIANA / ROMAGNOLI
پشت1 / R

طراحان:

طرفنامعلامت
هردوPietro Giampaoli
هردوGiuseppe RomagnoliROMAGNOLI

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2001R-115.25010.000$ 7.00
2000R-61.4008.960$ 5.82
1999R-51.8008.500$ 4.17
1998R-55.2009.000$ 3.93
1997R-43.6008.440$ 2.67
1996R-45.0008.000$ 7.91
1995R-44.6007.960$ 10.05
1994R-44.5008.500$ 1.97
1993R-50.2008.500$ 6.37
1992R-52.0009.500$ 4.64
1991R-54.00011.000$ 5.84
1990R-52.3009.600$ 4.98
1989R-51.0009.260$ 5.26
1988R-51.0009.000$ 11.26
1987R-58.00010.000$ 3.08
1986R-73.00017.500$ 1.45
1985R-75.00020.000$ 1.84
1984R-77.000-$ 4.50
1983R-76.000-$ 12.08
1982R-120.000-$ 1.94
1981R-162.794-$ 2.20
1980R-257.272-$ 2.36
1970R1.011.000+-$ 0.61
1969R-310.000-$ 2.09
1968R-100.000-$ 6.44
1959R1.680.000--$ 2.69
1958R5.280.000--$ 1.52
1957R7.440.000--$ 0.66
1956R1.840.000--$ 3.10
1955R32.640.000--$ 0.33
1954R41.040.000--$ 0.39
1953R2.800.000--$ 1.64
1952R2.720.000--$ 2.90
1951R3.680.000--$ 1.04

برچسب ها:

کلکسیون من

 2001SET$ 7.00
 2000SET$ 5.82
 1999SET$ 4.17
 1998SET$ 3.93
 1997SET$ 2.67
 1996SET$ 7.91
 1995SET$ 10.05
 1994SET$ 1.97
 1993SET$ 6.37
 1992SET$ 4.64
 1991SET$ 5.84
 1990SET$ 4.98
 1989SET$ 5.26
 1988SET$ 11.26
 1987SET$ 3.08
 1986SET$ 1.45
 1985SET$ 1.84
 1984SET$ 4.50
 1983SET$ 12.08
 1982SET$ 1.94
 1981SET$ 2.20
 1980SET$ 2.36
 1970$ 0.61
 1969SET$ 2.09
 1968SET$ 6.44
 1959$ 2.69
 1958$ 1.52
 1957$ 0.66
 1956$ 3.10
 1955$ 0.33
 1954$ 0.39
 1953$ 1.64
 1952$ 2.90
 1951$ 1.04
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin