+

ایتالیا 5 euro cent, 2002-2019

سکه > 5 euro cent, 2002-2019 - ایتالیا  - obverseسکه > 5 euro cent, 2002-2019 - ایتالیا  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 212
کشورایتالیا
عنوان5 euro cent0.05 EUR = 0.06 USD
سال2002-2019
دورهاتحادیه اروپا (یورو) (2002 - 2019)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیباستیل با روکش مس
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)3.92
قطر (mm)21.25
ضخامت (mm)1.67

نماد:

روELF / R / RI
پشت5 EURO CENT / LL

طراحان:

طرفنامعلامت
روEttore Lorenzo FrapicciniELF
پشتLuc LuycxLL

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2019R-++$ 0.56
2018R+10.0003.000$ 0.06
2017R80.000.00021.0003.000$ 0.07
2016R70.000.00023.0003.000$ 0.18
2015R30.000.00024.0003.000$ 0.06
2014R114.969.00012.0004.000$ 0.07
2013R79.975.18016.0005.000$ 0.11
2012R76.000.00016.0005.500$ 0.11
2011R36.954.50022.0005.500$ 0.08
2010R67.618.10021.0005.000$ 0.06
2009R85.000.00022.0005.500$ 0.08
2008R90.000.00020.0005.000$ 0.11
2007R84.953.00020.0005.500$ 0.10
2006R118.952.00020.5005.800$ 0.06
2005R69.944.00025.0006.600$ 0.06
2004R9.925.00035.00010.000$ 0.06
2003R1.844.00050.00012.000$ 1.41
2002R1.341.442.000150.000-$ 0.11

برچسب ها:

کلکسیون من

 2019SET$ 0.56
 2018$ 0.06
 2017$ 0.07
 2016$ 0.18
 2015$ 0.06
 2014$ 0.07
 2013$ 0.11
 2012$ 0.11
 2011$ 0.08
 2010$ 0.06
 2009$ 0.08
 2008$ 0.11
 2007$ 0.10
 2006$ 0.06
 2005$ 0.06
 2004$ 0.06
 2003$ 1.41
 2002$ 0.11
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin