+

ایتالیا 50 لیره, 1954-1989

سکه > 50 لیره, 1954-1989 - ایتالیا  - obverseسکه > 50 لیره, 1954-1989 - ایتالیا  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 95.1
کشورایتالیا
عنوان50 لیره
سال1954-1989
دورهجمهوری ایتالیا (1946 - 2001)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیبفولاد ضد زنگ
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(180°) سکه
وزن (gr)6.25
قطر (mm)24.8
ضخامت (mm)1.95

نماد:

روGIAMPAOLI INC. / REPVBBLICA ITALIANA / ROMAGNOLI
پشتL.50 / R

طراحان:

طرفنامعلامت
هردوGiuseppe RomagnoliROMAGNOLI
هردوPietro GiampaoliGIAMPAOLI INC.

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1989R26.500.00051.2009.260$ 0.24
1988R20.000.00051.0009.000$ 0.16
1987R14.700.00057.50010.000$ 0.27
1986R15.000.00073.20017.500$ 0.26
1985R10.000.00075.00015.000$ 0.39
1984R10.000.00077.000-$ 0.22
1983R20.000.00076.000-$ 0.17
1982R54.500.000120.000-$ 0.22
1981R140.000.000162.794-$ 0.17
1980R94.800.000252.272-$ 0.22
1979R315.000.000+-$ 0.12
1978R416.808.000+-$ 0.22
1977R293.800.000+-$ 0.17
1976R180.600.000+-$ 0.12
1975R86.900.000+-$ 0.12
1974R63.300.000+-$ 0.12
1973R49.500.000+-$ 0.17
1972R39.000.000+-$ 0.22
1971R32.400.000+-$ 0.12
1970R21.411.0001.140.000-$ 0.28
1969R23.010.000310.000-$ 0.34
1968R17.800.000100.000-$ 0.20
1967R28.000.000--$ 0.28
1966R27.400.000--$ 0.17
1965R25.300.000--$ 0.22
1964R37.900.000--$ 0.28
1963R31.600.000--$ 0.22
1962R17.700.000--$ 0.79
1961R11.100.000--$ 0.29
1960R2.025.000--$ 1.80
1959R8.800.000--$ 0.28
1958R825.000--$ 40.11
1957R8.925.000--$ 0.16
1956R69.400.000--$ 0.49
1955R17.600.000--$ 0.39
1954R17.600.000--$ 0.36

برچسب ها:

کلکسیون من

 1989$ 0.24
 1988$ 0.16
 1987$ 0.27
 1986$ 0.26
 1985$ 0.39
 1984$ 0.22
 1983$ 0.17
 1982$ 0.22
 1981$ 0.17
 1980$ 0.22
 1979$ 0.12
 1978$ 0.22
 1977$ 0.17
 1976$ 0.12
 1975$ 0.12
 1974$ 0.12
 1973$ 0.17
 1972$ 0.22
 1971$ 0.12
 1970$ 0.28
 1969$ 0.34
 1968$ 0.20
 1967$ 0.28
 1966$ 0.17
 1965$ 0.22
 1964$ 0.28
 1963$ 0.22
 1962$ 0.79
 1961$ 0.29
 1960$ 1.80
 1959$ 0.28
 1958$ 40.11
 1957$ 0.16
 1956$ 0.49
 1955$ 0.39
 1954$ 0.36
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin