+

ژاپن 5 ین, 1990-2017

سکه > 5 ین, 1990-2017 - ژاپن  - obverseسکه > 5 ین, 1990-2017 - ژاپن  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseY# 96.2
کشورژاپن
عنوان5 ین5 JPY = 0.04 USD
سال1990-2017
دورهآکیهیتو (هیسی) (1989 - 2018)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانآکیهیتو
ترکیببرنج
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)3.75
قطر (mm)22
ضخامت (mm)1.5

Legend:

رو日本国
پشت五円

تعداد ضرب, ارزش:

سالتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2017+++-
2016+++$ 1.86
2015105.004.000++$ 0.64
201487.538.000++$ 0.36
2013554.000++$ 0.43
20121.000.000++$ 0.50
2011456.000++$ 1.23
2010510.000++$ 0.24
20094.003.000++$ 0.86
20089.811.000++$ 1.23
20079.904.000++$ 0.21
20069.348.000+246.000$ 0.19
200515.761.000+258.000$ 0.47
200470.630.000+273.000$ 0.19
2003102.131.000+275.000$ 0.24
2002143.420.000+242.000$ 0.17
200177.787.000+238.000$ 0.24
20008.804.000+226.000$ 0.57
199959.850.000+280.000$ 0.18
1998172.412.000+200.000$ 0.19
1997238.874.000+212.000$ 0.20
1996207.024.000+189.000$ 0.43
1995351.674.000+200.000$ 0.55
1994197.540.000+227.000$ 0.31
1993412.990.0001.040.000250.000$ 0.20
1992300.880.000750.000250.000$ 0.37
1991516.900.000700.000220.000$ 0.24
1990520.753.000600.000200.000$ 0.24

برچسب ها:

کلکسیون من

平成二十九年(2017)
平成二十八年(2016)$ 1.86
平成二十七年(2015)$ 0.64
平成二十六年(2014)$ 0.36
平成二十五年(2013)$ 0.43
平成二十四年(2012)$ 0.50
平成二十三年(2011)$ 1.23
平成二十二年(2010)$ 0.24
平成二十一年(2009)$ 0.86
平成二十年(2008)$ 1.23
平成十九年(2007)$ 0.21
平成十八年(2006)$ 0.19
平成十七年(2005)$ 0.47
平成十六年(2004)$ 0.19
平成十五年(2003)$ 0.24
平成十四年(2002)$ 0.17
平成十三年(2001)$ 0.24
平成十二年(2000)$ 0.57
平成十一年(1999)$ 0.18
平成十年(1998)$ 0.19
平成九年(1997)$ 0.20
平成八年(1996)$ 0.43
平成七年(1995)$ 0.55
平成六年(1994)$ 0.31
平成五年(1993)$ 0.20
平成四年(1992)$ 0.37
平成三年(1991)$ 0.24
平成二年(1990)$ 0.24
uCoin