+

کویت 100 فلس, 1962-2010

سکه > 100 فلس, 1962-2010 - کویت  - obverseسکه > 100 فلس, 1962-2010 - کویت  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 14
کشورکویت
عنوان100 فلس0.1 KWD = 0.33 USD
سال1962-2010
دورهدولت کویت (1961 - 2017)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانصباح چهارم / جابر سوم / صباح سوم / عبدالله سوم
ترکیبمس - نیکل
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)6.5
قطر (mm)26
ضخامت (mm)1.5

نماد:

help us to know

تعداد ضرب, ارزش:

سالتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2010+--$ 0.78
2009+--$ 2.37
2008+--$ 1.38
2007+--$ 0.73
2006+--$ 0.77
2005+--$ 1.02
2003+--$ 0.81
1999+--$ 0.67
1998+--$ 0.43
1995+--$ 0.78
1990+--$ 1.07
19882.000.000--$ 1.46
19872.000.000--$ 1.35
1985+--$ 1.84
1983+--$ 1.66
19812.960.000--$ 0.97
1980+--$ 0.74
19793.040.000--$ 1.00
19771.600.000--$ 2.40
1976+--$ 1.01
19753.040.000--$ 0.64
1974480.000--$ 0.93
1973480.000--$ 0.99
1972400.000--$ 2.73
1971240.000--$ 2.89
1969320.000--$ 5.02
1968160.000--$ 2.09
1967640.000--$ 1.48
1964160.000--$ 1.10
1962640.000-60$ 0.95

برچسب ها:

کلکسیون من

٢٠١٠(2010)$ 0.78
٢٠٠٩(2009)$ 2.37
٢٠٠٨(2008)$ 1.38
٢٠٠٧(2007)$ 0.73
٢٠٠٦(2006)$ 0.77
٢٠٠٥(2005)$ 1.02
٢٠٠٣(2003)$ 0.81
١٩٩٩(1999)$ 0.67
١٩٩٨(1998)$ 0.43
١٩٩٥(1995)$ 0.78
١٩٩٠(1990)$ 1.07
١٩٨٨(1988)$ 1.46
١٩٨٧(1987)$ 1.35
١٩٨٥(1985)$ 1.84
١٩٨٣(1983)$ 1.66
١٩٨١(1981)$ 0.97
١٩٨٠(1980)$ 0.74
١٩٧٩(1979)$ 1.00
١٩٧٧(1977)$ 2.40
١٩٧٦(1976)$ 1.01
١٩٧٥(1975)$ 0.64
١٩٧٤(1974)$ 0.93
١٩٧٣(1973)$ 0.99
١٩٧٢(1972)$ 2.73
١٩٧١(1971)$ 2.89
١٩٦٩(1969)$ 5.02
١٩٦٨(1968)$ 2.09
١٩٦٧(1967)$ 1.48
١٩٦٤(1964)$ 1.10
١٩٦٢(1962)$ 0.95
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin