+

روسیه 1 کوپک, 1766-1779

سکه > 1 کوپک, 1766-1779 - روسیه  - obverseسکه > 1 کوپک, 1766-1779 - روسیه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseC# 3
کشورروسیه
عنوان1 کوپک
سال1766-1779
دورهSiberian coin (1763 - 1781)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانکاترین دوم
ترکیبمس
نوع لبهاریب دندانه دار شده
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)6.6
قطر (mm)23
ضخامت (mm)1

Legend:

پشتКОПЕЙКА / СИБИРСКАЯ МОНЕТА

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1779КМ+--$ 11.43
1778КМ+--$ 7.58
1777КМ+--$ 10.38
1776КМ+--$ 9.57
1775КМ+--$ 6.59
1774КМ+--$ 20.83
1773КМ+--$ 11.39
1772КМ+--$ 9.75
1771КМ+--$ 8.97
1770КМ+--$ 17.20
1769КМ+--$ 19.38
1768КМ+--$ 9.00
1767KM+--$ 46.56
1766----

کلکسیون من

 1779$ 11.43
 1778$ 7.58
 1777$ 10.38
 1776$ 9.57
 1775$ 6.59
 1774$ 20.83
 1773$ 11.39
 1772$ 9.75
 1771$ 8.97
 1770$ 17.20
 1769$ 19.38
 1768$ 9.00
 1767$ 46.56
 1766SET
uCoin