+

روسیه 1 کوپک, 1766-1779

سکه > 1 کوپک, 1766-1779 - روسیه  - obverseسکه > 1 کوپک, 1766-1779 - روسیه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseC# 3
کشورروسیه
عنوان1 کوپک
سال1766-1779
دورهSiberian coin (1763 - 1781)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانکاترین دوم
ترکیبمس
نوع لبهاریب دندانه دار شده
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)6.6
قطر (mm)23
ضخامت (mm)1

Legend:

پشتКОПЕЙКА / СИБИРСКАЯ МОНЕТА

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1779КМ+--$ 11.34
1778КМ+--$ 7.59
1777КМ+--$ 11.03
1776КМ+--$ 9.51
1775КМ+--$ 6.48
1774КМ+--$ 20.71
1773КМ+--$ 11.39
1772КМ+--$ 9.68
1771КМ+--$ 9.06
1770КМ+--$ 17.10
1769КМ+--$ 19.26
1768КМ+--$ 8.94
1767KM+--$ 46.28
1766----

کلکسیون من

 1779$ 11.34
 1778$ 7.59
 1777$ 11.03
 1776$ 9.51
 1775$ 6.48
 1774$ 20.71
 1773$ 11.39
 1772$ 9.68
 1771$ 9.06
 1770$ 17.10
 1769$ 19.26
 1768$ 8.94
 1767$ 46.28
 1766SET
uCoin