+

روسیه 1 poltina, 1832-1858

سکه > 1 poltina, 1832-1858 - روسیه  - obverseسکه > 1 poltina, 1832-1858 - روسیه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseC# 167
کشورروسیه
عنوان1 poltina
سال1832-1858
دورهامپراطور الکساندر دوم (1855 - 1881)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانالکساندر دوم / نیکلاس اول
ترکیبنقره 0.868
نوع لبهنوشته دار
توضیحات لبه'CEP. 83 1/5 ПРОБЫ 2 ЗОД . 41 7/25 ДOЛ .'
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)10.37
قطر (mm)28.5
ضخامت (mm)شناخته نشده (help us to know)

Legend:

help us to know

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1858СПБ ФБ1.112.006+-$ 95.20
1857СПБ ФБ1.650.003+-$ 68.94
1856СПБ ФБ450.003+--
1855СПБ НI756.003+-$ 12.54
1854MW272.949---
1854СПБ НI440.003+-$ 19.16
1853СПБ НI720.005+-$ 160.10
1852СПБ НI++--
1852СПБ ПА720.000+-$ 135.59
1851СПБ ПА800.001+-$ 107.67
1850СПБ ПА530.001+-$ 57.06
1849СПБ ПА450.001+-$ 50.58
1848СПБ ПА1.560.001+-$ 64.59
1847MW783.425---
1847СПБ ПА615.001+-$ 12.70
1846MW308.413---
1846СПБ ПА460.008+--
1845MW137.809--$ 39.07
1845СПБ КБ2.008.800+-$ 36.69
1844MW116.356---
1844СПБ КБ347.530+-$ 39.56
1843MW22.621---
1842MW76.105---
1842СПБ АЧ214.000---
1841СПБ НГ10.000---
1840СПБ НГ960.001--$ 35.06
1839СПБ НГ1.830.002--$ 40.07
1838СПБ НГ4.113--$ 25.18
1837СПБ НГ104.005---
1836СПБ НГ140.011---
1835СПБ НГ20.008---
1834СПБ НГ46.011---
1833СПБ НГ82.003---
1832СПБ НГ50.002---

برچسب ها:

کلکسیون من

 1858$ 95.20
 1857$ 68.94
 1856
 1855$ 12.54
 1854MW
 1854SPB$ 19.16
 1853$ 160
 1852HI
 1852PA$ 136
 1851$ 108
 1850$ 57.06
 1849$ 50.58
 1848$ 64.59
 1847MW
 1847SPB$ 12.70
 1846MW
 1846SPB
 1845MW$ 39.07
 1845SPB$ 36.69
 1844MW
 1844SPB$ 39.56
 1843
 1842MW
 1842SPB
 1841
 1840$ 35.06
 1839$ 40.07
 1838$ 25.18
 1837
 1836
 1835
 1834
 1833
 1832
uCoin