+

روسیه 1 poltina, 1832-1858

سکه > 1 poltina, 1832-1858 - روسیه  - obverseسکه > 1 poltina, 1832-1858 - روسیه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseC# 167
کشورروسیه
عنوان1 poltina
سال1832-1858
دورهامپراطور الکساندر دوم (1855 - 1881)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانالکساندر دوم / نیکلاس اول
ترکیبنقره 0.868
نوع لبهنوشته دار
توضیحات لبه'CEP. 83 1/5 ПРОБЫ 2 ЗОД . 41 7/25 ДOЛ .'
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)10.37
قطر (mm)28.5
ضخامت (mm)شناخته نشده (help us to know)

Legend:

help us to know

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1858СПБ ФБ1.112.006+-$ 93.14
1857СПБ ФБ1.650.003+-$ 77.40
1856СПБ ФБ450.003+--
1855СПБ НI756.003+-$ 12.27
1854MW272.949---
1854СПБ НI440.003+-$ 18.75
1853СПБ НI720.005+-$ 156.63
1852СПБ НI++--
1852СПБ ПА720.000+-$ 132.66
1851СПБ ПА800.001+-$ 105.33
1850СПБ ПА530.001+-$ 55.82
1849СПБ ПА450.001+-$ 69.89
1848СПБ ПА1.560.001+-$ 63.19
1847MW783.425---
1847СПБ ПА615.001+-$ 12.43
1846MW308.413---
1846СПБ ПА460.008+--
1845MW137.809--$ 38.22
1845СПБ КБ2.008.800+-$ 35.89
1844MW116.356---
1844СПБ КБ347.530+-$ 38.71
1843MW22.621---
1842MW76.105---
1842СПБ АЧ214.000---
1841СПБ НГ10.000---
1840СПБ НГ960.001--$ 34.36
1839СПБ НГ1.830.002--$ 36.13
1838СПБ НГ4.113---
1837СПБ НГ104.005---
1836СПБ НГ140.011---
1835СПБ НГ20.008---
1834СПБ НГ46.011---
1833СПБ НГ82.003--$ 54.83
1832СПБ НГ50.002--$ 25.99

برچسب ها:

کلکسیون من

 1858$ 93.14
 1857$ 77.40
 1856
 1855$ 12.27
 1854MW
 1854SPB$ 18.75
 1853$ 157
 1852HI
 1852PA$ 133
 1851$ 105
 1850$ 55.82
 1849$ 69.89
 1848$ 63.19
 1847MW
 1847SPB$ 12.43
 1846MW
 1846SPB
 1845MW$ 38.22
 1845SPB$ 35.89
 1844MW
 1844SPB$ 38.71
 1843
 1842MW
 1842SPB
 1841
 1840$ 34.36
 1839$ 36.13
 1838
 1837
 1836
 1835
 1834
 1833$ 54.83
 1832$ 25.99
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin