+

روسیه 10 کوپک, 1766-1781

سکه > 10 کوپک, 1766-1781 - روسیه  - obverseسکه > 10 کوپک, 1766-1781 - روسیه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseC# 6
کشورروسیه
عنوان10 کوپک
سال1766-1781
دورهSiberian coin (1763 - 1781)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانکاترین دوم
ترکیبمس
نوع لبهاریب دندانه دار شده
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)65.5
قطر (mm)45
ضخامت (mm)4

Legend:

پشتДЕСЯТЬ КОПѢЕКЪ / СИБИРСКАЯ МОНЕТА

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1781КМ+--$ 151.54
1780КМ+--$ 65.60
1779КМ+--$ 105.19
1778КМ+--$ 78.16
1777КМ+---
1776КМ+--$ 72.24
1775КМ+--$ 49.14
1774КМ+--$ 55.29
1773КМ+--$ 76.68
1772КМ+--$ 33.90
1771КМ+--$ 49.94
1770КМ+--$ 132.98
1769КМ+--$ 66.78
1768КМ+--$ 59.00
1767+---
1767КМ+---
1766+---

کلکسیون من

 1781$ 152
 1780$ 65.60
 1779$ 105
 1778$ 78.16
 1777
 1776$ 72.24
 1775$ 49.14
 1774$ 55.29
 1773$ 76.68
 1772$ 33.90
 1771$ 49.94
 1770$ 133
 1769$ 66.78
 1768$ 59.00
 1767
 1767KM
 1766
uCoin