+

روسیه 10 کوپک, 1766-1781

سکه > 10 کوپک, 1766-1781 - روسیه  - obverseسکه > 10 کوپک, 1766-1781 - روسیه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseC# 6
کشورروسیه
عنوان10 کوپک
سال1766-1781
دورهSiberian coin (1763 - 1781)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانکاترین دوم
ترکیبمس
نوع لبهاریب دندانه دار شده
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)65.5
قطر (mm)45
ضخامت (mm)4

Legend:

پشتДЕСЯТЬ КОПѢЕКЪ / СИБИРСКАЯ МОНЕТА

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1781КМ+--$ 151.09
1780КМ+--$ 65.41
1779КМ+--$ 104.87
1778КМ+--$ 77.93
1777КМ+---
1776КМ+--$ 72.03
1775КМ+--$ 48.99
1774КМ+--$ 55.13
1773КМ+--$ 76.45
1772КМ+--$ 33.80
1771КМ+--$ 49.79
1770КМ+--$ 132.58
1769КМ+--$ 66.58
1768КМ+--$ 58.82
1767+---
1767КМ+---
1766+---

کلکسیون من

 1781$ 151
 1780$ 65.41
 1779$ 105
 1778$ 77.93
 1777
 1776$ 72.03
 1775$ 48.99
 1774$ 55.13
 1773$ 76.45
 1772$ 33.80
 1771$ 49.79
 1770$ 133
 1769$ 66.58
 1768$ 58.82
 1767
 1767KM
 1766
uCoin