+

روسیه 2 کوپک, 1850-1860

سکه > 2 کوپک, 1850-1860 - روسیه  - obverseسکه > 2 کوپک, 1850-1860 - روسیه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseC# 150
کشورروسیه
عنوان2 کوپک
سال1850-1860
دورهامپراطور الکساندر دوم (1855 - 1881)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانالکساندر دوم / نیکلاس اول
ترکیبمس
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)10.24
قطر (mm)28.3
ضخامت (mm)1.95

Legend:

help us to know

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1860ВМ1.605.460---
1859ВМ1.595.340--$ 6.39
1859ЕМ14.772.000--$ 1.98
1858ВМ750.000--$ 10.59
1858ЕМ10.028.000--$ 3.89
1857ЕМ3.359.200--$ 9.11
1856ВМ1.190.090--$ 36.40
1856ЕМ9.167.200--$ 2.19
1855ВМ1.347.476--$ 20.47
1855ЕМ8.586.600--$ 3.30
1854ВМ147.560---
1854ЕМ4.540.800--$ 7.75
1853ВМ2.642---
1853ЕМ7.560.800--$ 2.07
1852ВМ199.121---
1852ЕМ6.874.400--$ 3.26
1851ВМ298.382---
1851ЕМ8.356.000--$ 5.79
1850ВМ+---
1850ЕМ2.206.400--$ 22.71

برچسب ها:

کلکسیون من

 1860
 1859EM$ 1.98
 1859WM$ 6.39
 1858EM$ 3.89
 1858WM$ 10.59
 1857$ 9.11
 1856EM$ 2.19
 1856WM$ 36.40
 1855EM$ 3.30
 1855WM$ 20.47
 1854BM
 1854EM$ 7.75
 1853BM
 1853EM$ 2.07
 1852BM
 1852EM$ 3.26
 1851BM
 1851EM$ 5.79
 1850BM
 1850EM$ 22.71
uCoin