+

روسیه 20 کوپک, 1832-1858

سکه > 20 کوپک, 1832-1858 - روسیه  - obverseسکه > 20 کوپک, 1832-1858 - روسیه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseC# 165
کشورروسیه
عنوان20 کوپک
سال1832-1858
دورهامپراطور الکساندر دوم (1855 - 1881)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانالکساندر دوم / نیکلاس اول
ترکیبنقره 0.868
نوع لبهاریب دندانه دار شده
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)4.14
قطر (mm)22
ضخامت (mm)شناخته نشده (help us to know)

Legend:

پشت20 КОПѢЕКЪ / С.П.Б.

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1858СПБ ФБ4.150.006+-$ 28.50
1857МВ87.160---
1857СПБ ФБ4.275.003+-$ 64.64
1856СПБ ФБ3.240.003+-$ 20.43
1855СПБ НI3.240.003+-$ 21.01
1854СПБ НI990.003---
1853СПБ НI1.800.005---
1852СПБ ПА1.800.006--$ 21.49
1851СПБ ПА2.000.001--$ 22.31
1850СПБ ПА3.075.001--$ 12.74
1849СПБ ПА3.250.001--$ 16.05
1848СПБ НI2.165.001--$ 14.96
1847СПБ ПА3.922.501--$ 25.83
1846СПБ ПА630.005--$ 63.44
1845СПБ КБ105.500---
1841СПБ НГ25.000---
1840СПБ НГ2.075.000--$ 14.66
1839СПБ НГ4.030.000--$ 23.76
1838СПБ НГ1.645.113--$ 12.03
1837СПБ НГ1.300.005--$ 41.79
1836СПБ НГ1.280.011--$ 14.57
1835СПБ НГ500.008---
1834СПБ НГ320.011---
1833СПБ НГ435.000--$ 4.56
1832СПБ НГ435.000---

برچسب ها:

کلکسیون من

 1858$ 28.50
 1857MW
 1857SPB$ 64.64
 1856$ 20.43
 1855$ 21.01
 1854
 1853
 1852$ 21.49
 1851$ 22.31
 1850$ 12.74
 1849$ 16.05
 1848$ 14.96
 1847$ 25.83
 1846$ 63.44
 1845
 1841
 1840$ 14.66
 1839$ 23.76
 1838$ 12.03
 1837$ 41.79
 1836$ 14.57
 1835
 1834
 1833$ 4.56
 1832
مبادله
uCoin