+

روسیه 25 کوپک, 1832-1858

سکه > 25 کوپک, 1832-1858 - روسیه  - obverseسکه > 25 کوپک, 1832-1858 - روسیه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseC# 166
کشورروسیه
عنوان25 کوپک
سال1832-1858
دورهامپراطور الکساندر دوم (1855 - 1881)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانالکساندر دوم / نیکلاس اول
ترکیبنقره 0.868
نوع لبهاریب دندانه دار شده
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)5.183
قطر (mm)24.3
ضخامت (mm)شناخته نشده (help us to know)

Legend:

روЧИСТАГО СЕРЕБРА 1 ЗОЛОТНИКЪ 5 ¼ ДОЛЕЙ
پشت25 КОПѢЕКЪ

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1858СПБ+--$ 29.30
1858СПБ ФБ5.528.000+-$ 58.37
1857МВ203.975---
1857СПБ ФБ5.420.001+-$ 27.98
1856СПБ ФБ4.444.001+-$ 28.80
1855СПБ НI4.776.003+-$ 46.93
1854MW9.326---
1854СПБ НI1.148.003--$ 64.98
1853СПБ НI2.160.005--$ 51.76
1852СПБ НI+---
1852СПБ ПА216.006--$ 44.59
1851СПБ ПА2.400.001--$ 37.39
1850СПБ ПА3.740.001--$ 33.80
1849СПБ ПА3.440.001--$ 23.22
1848СПБ НI2.636.001--$ 34.80
1847СПБ ПА4.824.001--$ 27.79
1846СПБ ПА576.007--$ 31.56
1845СПБ КБ568.800--$ 130.45
1844СПБ КБ20.800---
1841СПБ НГ20.000---
1840СПБ НГ604.001---
1839СПБ НГ2.738.002--$ 15.19
1838СПБ НГ2.672.218--$ 21.60
1837СПБ НГ1.144.004--$ 25.29
1836СПБ НГ1.072.011--$ 8.00
1835СПБ НГ358.008--$ 14.99
1834СПБ НГ260.009--$ 31.96
1833СПБ НГ260.000--$ 29.91
1832СПБ НГ308.005---

برچسب ها:

کلکسیون من

 1858$ 29.30
 1858FB$ 58.37
 1857MW
 1857SPB$ 27.98
 1856$ 28.80
 1855$ 46.93
 1854MW
 1854SPB$ 64.98
 1853$ 51.76
 1852HI
 1852PA$ 44.59
 1851$ 37.39
 1850$ 33.80
 1849$ 23.22
 1848$ 34.80
 1847$ 27.79
 1846$ 31.56
 1845$ 130
 1844
 1841
 1840
 1839$ 15.19
 1838$ 21.60
 1837$ 25.29
 1836$ 8.00
 1835$ 14.99
 1834$ 31.96
 1833$ 29.91
 1832
uCoin