+

روسیه 5 کوپک, 1832-1858

سکه > 5 کوپک, 1832-1858 - روسیه  - obverseسکه > 5 کوپک, 1832-1858 - روسیه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseC# 163
کشورروسیه
عنوان5 کوپک
سال1832-1858
دورهامپراطور الکساندر دوم (1855 - 1881)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانالکساندر دوم / نیکلاس اول
ترکیبنقره 0.868
نوع لبهاریب دندانه دار شده
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)1.04
قطر (mm)15.1
ضخامت (mm)0.7

Legend:

پشت5 КОПѢЕКЪ

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1858СПБ ФБ40.006+--
1857СПБ ФБ80.003+-$ 382.98
1856СПБ ФБ680.003+-$ 17.61
1855СПБ НI680.003+-$ 15.16
1854СПБ НI500.003--$ 14.92
1853СПБ НI900.005--$ 16.88
1852СПБ ПА900.006--$ 20.96
1851СПБ ПА1.000.001--$ 26.56
1850СПБ ПА1.300.001--$ 18.63
1849СПБ ПА1.120.001--$ 31.32
1848СПБ НI1.000.001--$ 15.31
1847СПБ ПА1.010.001--$ 44.91
1846СПБ ПА280.006---
1845СПБ КБ1.740.000--$ 20.05
1844СПБ КБ401.200--$ 4.14
1843СПБ АЧ400.000--$ 14.81
1842СПБ АЧ100.000---
1841СПБ НГ100.000---
1840СПБ НГ420.001--$ 11.79
1838СПБ НГ2.400.113--$ 16.47
1837СПБ НГ1.140.005--$ 16.10
1836СПБ НГ900.011--$ 18.65
1835СПБ НГ1.010.008--$ 11.78
1834СПБ НГ780.011--$ 8.93
1833СПБ НГ1.026.005--$ 6.75
1832СПБ НГ224.005--$ 32.48

برچسب ها:

کلکسیون من

 1858
 1857$ 383
 1856$ 17.61
 1855$ 15.16
 1854$ 14.92
 1853$ 16.88
 1852$ 20.96
 1851$ 26.56
 1850$ 18.63
 1849$ 31.32
 1848$ 15.31
 1847$ 44.91
 1846
 1845$ 20.05
 1844$ 4.14
 1843$ 14.81
 1842
 1841
 1840$ 11.79
 1838$ 16.47
 1837$ 16.10
 1836$ 18.65
 1835$ 11.78
 1834$ 8.93
 1833$ 6.75
 1832$ 32.48
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin