+

روسیه 5 کوپک, 1832-1858

سکه > 5 کوپک, 1832-1858 - روسیه  - obverseسکه > 5 کوپک, 1832-1858 - روسیه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseC# 163
کشورروسیه
عنوان5 کوپک
سال1832-1858
دورهامپراطور الکساندر دوم (1855 - 1881)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانالکساندر دوم / نیکلاس اول
ترکیبنقره 0.868
نوع لبهاریب دندانه دار شده
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)1.04
قطر (mm)15.1
ضخامت (mm)0.7

Legend:

پشت5 КОПѢЕКЪ

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1858СПБ ФБ40.006+--
1857СПБ ФБ80.003+-$ 391.14
1856СПБ ФБ680.003+-$ 17.98
1855СПБ НI680.003+-$ 15.48
1854СПБ НI500.003--$ 15.24
1853СПБ НI900.005--$ 17.24
1852СПБ ПА900.006--$ 21.40
1851СПБ ПА1.000.001--$ 27.58
1850СПБ ПА1.300.001--$ 19.03
1849СПБ ПА1.120.001--$ 31.99
1848СПБ НI1.000.001--$ 15.63
1847СПБ ПА1.010.001--$ 45.87
1846СПБ ПА280.006---
1845СПБ КБ1.740.000--$ 22.70
1844СПБ КБ401.200--$ 4.23
1843СПБ АЧ400.000--$ 15.12
1842СПБ АЧ100.000---
1841СПБ НГ100.000---
1840СПБ НГ420.001--$ 12.04
1838СПБ НГ2.400.113--$ 16.82
1837СПБ НГ1.140.005--$ 16.44
1836СПБ НГ900.011--$ 7.78
1835СПБ НГ1.010.008--$ 12.03
1834СПБ НГ780.011--$ 9.12
1833СПБ НГ1.026.005--$ 6.92
1832СПБ НГ224.005--$ 33.18

برچسب ها:

کلکسیون من

 1858
 1857$ 391
 1856$ 17.98
 1855$ 15.48
 1854$ 15.24
 1853$ 17.24
 1852$ 21.40
 1851$ 27.58
 1850$ 19.03
 1849$ 31.99
 1848$ 15.63
 1847$ 45.87
 1846
 1845$ 22.70
 1844$ 4.23
 1843$ 15.12
 1842
 1841
 1840$ 12.04
 1838$ 16.82
 1837$ 16.44
 1836$ 7.78
 1835$ 12.03
 1834$ 9.12
 1833$ 6.92
 1832$ 33.18
uCoin