+

روسیه 5 کوپک, 1867-1917

سکه > 5 کوپک, 1867-1917 - روسیه  - obverseسکه > 5 کوپک, 1867-1917 - روسیه  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseY# 12
کشورروسیه
عنوان5 کوپک
سال1867-1917
دورهامپراطور نیکلاس دوم (1894 - 1917)
نوع سکهسکه های جاری
حکمراننیکلاس دوم / الکساندر سوم / الکساندر دوم
ترکیبمس
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)16.4
قطر (mm)32.6
ضخامت (mm)2.1

Legend:

روМѢДНАЯ РОССІЙСКАЯ МОНЕТА / ПЯТЬ КОПѢЕКЪ
پشت5 КОПѢЕКЪ

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1917+--$ 16.73
19168.000.000--$ 226.87
1912СПБ2.700.000--$ 28.39
1911СПБ3.800.000--$ 7.71
1881СПБ13.824.000--$ 3.28
1880СПБ15.355.000--$ 2.38
1879СПБ14.652.000--$ 2.80
1878СПБ12.542.000--$ 3.70
1877СПБ7.195.000--$ 2.26
1876ЕМ5.329.000--$ 2.49
1876СПБ4.655.000--$ 3.30
1875ЕМ19.623.900--$ 1.47
1874ЕМ12.879.500--$ 3.05
1873ЕМ13.052.100--$ 2.81
1872ЕМ11.890.100--$ 2.57
1871ЕМ6.304.080--$ 3.21
1870ЕМ21.158.000--$ 2.52
1870СПБ28.000--$ 186.85
1869ЕМ20.277.000--$ 1.50
1869СПБ942.300--$ 16.44
1868ЕМ23.018.500--$ 1.64
1868СПБ831.200--$ 8.82
1867ЕМ1.459.000--$ 11.46
1867СПБ+--$ 0.39

برچسب ها:

کلکسیون من

 1917$ 16.73
 1916$ 227
 1912$ 28.39
 1911$ 7.71
 1881$ 3.28
 1880$ 2.38
 1879$ 2.80
 1878$ 3.70
 1877$ 2.26
 1876EM$ 2.49
 1876SPB$ 3.30
 1875$ 1.47
 1874$ 3.05
 1873$ 2.81
 1872$ 2.57
 1871$ 3.21
 1870EM$ 2.52
 1870SPB$ 187
 1869EM$ 1.50
 1869SPB$ 16.44
 1868EM$ 1.64
 1868SPB$ 8.82
 1867EM$ 11.46
 1867SPB$ 0.39
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin