+

ترینیداد و توباگو 5 سنت, 1976-2016

سکه > 5 سنت, 1976-2016 - ترینیداد و توباگو  - obverseسکه > 5 سنت, 1976-2016 - ترینیداد و توباگو  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 30
کشورترینیداد و توباگو
عنوان5 سنت0.05 TTD = 0.007 USD
سال1976-2016
دورهجمهوری ترینیداد و توباگو (1976 - 2018)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیببرنز
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)3.31
قطر (mm)21.2
ضخامت (mm)1.25

نماد:

روREPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO / TOGETHER WE ASPIRE TOGETHER WE ACHIEVE
پشت5 CENTS

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2016+??$ 1.10
2015+??$ 0.41
2014+??$ 0.31
2013+??-
2012++-$ 0.24
2011++-$ 0.56
2010FM++-$ 0.50
2009FM++-$ 0.51
2008++-$ 0.31
2007++-$ 0.47
2006++-$ 0.30
2005++-$ 0.30
2004++-$ 0.33
2003++-$ 0.30
2002++-$ 0.37
2001++-$ 0.39
2000++-$ 0.36
1999++3.000$ 0.47
1998++-$ 0.24
1997++-$ 0.46
1996++-$ 0.27
1995++-$ 0.44
1992++-$ 0.43
1990++-$ 0.50
198820.000.000+--
19844.094.999+-$ 0.40
1983++-$ 0.26
1981+--$ 0.23
1981FM-++-
198015.000.000--$ 0.55
1980FM-15.7962.393-
1979+--$ 0.99
1979FM-30.5183.270$ 2.23
19781.500.000--$ 0.37
1978FM-30.4724.845-
197712.000.000--$ 1.52
1977FM-30.6335.337-
1976FM-30.58210.000$ 0.73

برچسب ها:

کلکسیون من

 2016$ 1.10
 2015$ 0.41
 2014$ 0.31
 2013
 2012$ 0.24
 2011$ 0.56
 2010$ 0.50
 2009$ 0.51
 2008$ 0.31
 2007$ 0.47
 2006$ 0.30
 2005$ 0.30
 2004$ 0.33
 2003$ 0.30
 2002$ 0.37
 2001$ 0.39
 2000$ 0.36
 1999$ 0.47
 1998$ 0.24
 1997$ 0.46
 1996$ 0.27
 1995$ 0.44
 1992$ 0.43
 1990$ 0.50
 1988
 1984$ 0.40
 1983$ 0.26
 1981$ 0.23
 1981FMSET
 1980$ 0.55
 1980FMSET
 1979$ 0.99
 1979FMSET$ 2.23
 1978$ 0.37
 1978FMSET
 1977$ 1.52
 1977FMSET
 1976SET$ 0.73
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin