+

ایالات متحده آمریکا 1 دلار, 1986-2019

American Silver Eagle

سکه > 1 دلار, 1986-2019 - ایالات متحده آمریکا  (American Silver Eagle) - obverseسکه > 1 دلار, 1986-2019 - ایالات متحده آمریکا  (American Silver Eagle) - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 273
کشورایالات متحده آمریکا
عنوان1 دلار
سال1986-2019
موضوعAmerican Silver Eagle
دورهایالات متحده آمریکا (1981 - 2019)
نوع سکهسکه های کلکسیونی
ترکیبنقره 0.999
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(180°) سکه
وزن (gr)31.1
قطر (mm)40.6
ضخامت (mm)2.98

نماد:

روIN GOD WE TRUST / LIBERTY
پشت1 OZ. FINE SILVER / E PLURIBUS UNUM / JM / ONE DOLLAR / UNITED STATES OF AMERICA

طراحان:

طرفنامعلامت
روAdolph Alexander Weinman
پشتJohn M. MercantiJM

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2019-+-$ 27.33
2019S--+-
2019W--+-
2018-+-$ 34.60
2018W--+$ 101.39
2017-+-$ 32.06
2017W--+$ 119.18
2016-+-$ 40.15
2016W--+$ 22.47
2015-+-$ 27.50
2015W--+$ 67.40
2014-+-$ 33.91
2014W--+$ 80.92
2013-+-$ 28.21
2013W--+$ 74.79
2012-+-$ 22.80
2012S--+-
2012W--+$ 92.25
2011-40.020.000-$ 25.22
2011W--950.000$ 74.54
2010-34.764.500+$ 27.55
2009-27.000-$ 62.75
2008-20.583.000713.353$ 31.52
2008W-597.000-$ 44.11
2007-9.028.037-$ 27.00
2007W-621.333821.759-
2006-10.676.522-$ 27.98
2006P--250.000-
2006W-468.0001.093.600-
2005-8.891.025-$ 27.49
2005W--816.663-
2004-8.882.754-$ 30.61
2004W--801.602$ 26.96
2003-8.495.008-$ 44.37
2003W--747.831$ 111.15
2002-10.539.026-$ 34.23
2002W--647.342-
2001-9.001.711-$ 37.39
2001W--746.154-
2000-9.239.132-$ 26.33
2000P--600.743$ 367.28
1999-7.408.640-$ 32.77
1999P--549.330-
1998-4.847.547-$ 26.69
1998P--450.728-
1997-4.295.004-$ 28.22
1997P--440.315$ 31.45
1996-3.603.386-$ 16.44
1996P--498.293-
1995-4.227.319-$ 24.27
1995P--372.168-
1994-4.227.320-$ 39.72
1994P--372.168-
1993-6.763.762-$ 35.26
1993P--403.625-
1992-5.540.068-$ 41.90
1992S--498.543-
1991-7.191.067-$ 39.00
1991S--511.924-
1990-5.840.210-$ 18.53
1990S--695.510-
1989-5.203.327-$ 32.49
1989S--617.694-
1988-5.004.646-$ 34.59
1988S--557.370$ 54.45
1987-11.442.335-$ 27.27
1987S--904.732$ 47.35
1986-5.393.005-$ 34.56
1986P--1.446.778-

برچسب ها:

کلکسیون من

 2019SET$ 27.33
 2019SSET
 2019WSET
 2018SET$ 34.60
 2018WSET$ 101
 2017SET$ 32.06
 2017WSET$ 119
 2016SET$ 40.15
 2016WSET$ 22.47
 2015SET$ 27.50
 2015WSET$ 67.40
 2014SET$ 33.91
 2014WSET$ 80.92
 2013SET$ 28.21
 2013WSET$ 74.79
 2012SET$ 22.80
 2012SSET
 2012WSET$ 92.25
 2011SET$ 25.22
 2011WSET$ 74.54
 2010SET$ 27.55
 2009SET$ 62.75
 2008SET$ 31.52
 2008WSET$ 44.11
 2007SET$ 27.00
 2007WSET
 2006SET$ 27.98
 2006PSET
 2006WSET
 2005SET$ 27.49
 2005WSET
 2004SET$ 30.61
 2004WSET$ 26.96
 2003SET$ 44.37
 2003WSET$ 111
 2002SET$ 34.23
 2002WSET
 2001SET$ 37.39
 2001WSET
 2000SET$ 26.33
 2000PSET$ 367
 1999SET$ 32.77
 1999PSET
 1998SET$ 26.69
 1998PSET
 1997SET$ 28.22
 1997PSET$ 31.45
 1996SET$ 16.44
 1996PSET
 1995SET$ 24.27
 1995PSET
 1994SET$ 39.72
 1994PSET
 1993SET$ 35.26
 1993PSET
 1992SET$ 41.90
 1992SSET
 1991SET$ 39.00
 1991SSET
 1990SET$ 18.53
 1990SSET
 1989SET$ 32.49
 1989SSET
 1988SET$ 34.59
 1988SSET$ 54.45
 1987SET$ 27.27
 1987SSET$ 47.35
 1986SET$ 34.56
 1986SSET
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin