+

ایالات متحده آمریکا 5 سنت, 2006-2019

Jefferson Nickel

سکه > 5 سنت, 2006-2019 - ایالات متحده آمریکا  (Jefferson Nickel) - obverseسکه > 5 سنت, 2006-2019 - ایالات متحده آمریکا  (Jefferson Nickel) - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 381
کشورایالات متحده آمریکا
عنوان5 سنت
سال2006-2019
موضوعJefferson Nickel
دورهایالات متحده آمریکا (1981 - 2019)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیبمس - نیکل
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(180°) سکه
وزن (gr)5
قطر (mm)21.21
ضخامت (mm)1.95

نماد:

روIN GOD WE TRUST / LIBERTY
پشتE PLURIBUS UNUM / FIVE CENTS / MONTICELLO / UNITED STATES OF AMERICA

طراحان:

طرفنامعلامت
روDonna WeaverDW
روJamie N. FrankiJNF
پشتFelix Oscar SchlagFS

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2019D++-$ 0.34
2019P++-$ 0.49
2019S++--
2018D++-$ 0.43
2018P++-$ 0.44
2018S--+$ 2.40
2017D++-$ 0.51
2017P++-$ 0.46
2017S--+$ 1.23
2016D++-$ 0.60
2016P++-$ 0.46
2016S--+$ 3.86
2015D++-$ 0.38
2015P++-$ 0.38
2015S--+$ 3.49
2014D++-$ 0.18
2014P++-$ 0.21
2014S--+$ 2.83
2013D++-$ 0.21
2013P++-$ 0.40
2013S--+$ 1.90
2012D558.960.000--$ 0.19
2012P464.640.000--$ 0.29
2012S--+$ 12.74
2011D540.240.000--$ 0.18
2011P450.000.000--$ 0.18
2011S--+$ 5.55
2010D229.920.000--$ 0.13
2010P260.640.000--$ 0.17
2010S--+$ 2.20
2009D46.800.000--$ 0.53
2009P39.840.000--$ 0.61
2009S--+$ 1.99
2008D345.600.000--$ 0.23
2008P279.840.000--$ 0.23
2008S--1.998.108$ 1.46
2007D626.160.000--$ 0.28
2007P571.680.000--$ 0.26
2007S--2.259.847$ 2.38
2006D809.280.000--$ 0.31
2006P693.120.000--$ 0.29
2006S--3.054.436$ 1.34

برچسب ها:

کلکسیون من

 2019D$ 0.34
 2019P$ 0.49
 2019S
 2018D$ 0.43
 2018P$ 0.44
 2018SSET$ 2.40
 2017D$ 0.51
 2017P$ 0.46
 2017SSET$ 1.23
 2016D$ 0.60
 2016P$ 0.46
 2016SSET$ 3.86
 2015D$ 0.38
 2015P$ 0.38
 2015SSET$ 3.49
 2014D$ 0.18
 2014P$ 0.21
 2014SSET$ 2.83
 2013D$ 0.21
 2013P$ 0.40
 2013SSET$ 1.90
 2012D$ 0.19
 2012P$ 0.29
 2012SSET$ 12.74
 2011D$ 0.18
 2011P$ 0.18
 2011SSET$ 5.55
 2010D$ 0.13
 2010P$ 0.17
 2010SSET$ 2.20
 2009D$ 0.53
 2009P$ 0.61
 2009SSET$ 1.99
 2008D$ 0.23
 2008P$ 0.23
 2008SSET$ 1.46
 2007D$ 0.28
 2007P$ 0.26
 2007SSET$ 2.38
 2006D$ 0.31
 2006P$ 0.29
 2006SSET$ 1.34
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin