+

ونزوئلا ½ بولیوار, 1879-1936

سکه > ½ بولیوار, 1879-1936 - ونزوئلا  - obverseسکه > ½ بولیوار, 1879-1936 - ونزوئلا  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseY# 21
کشورونزوئلا
عنوان½ بولیوار
سال1879-1936
دورهایالات متحده ونزوئلا (1879 - 1952)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیبنقره 0.835
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(180°) سکه
وزن (gr)2.5
قطر (mm)18
ضخامت (mm)شناخته نشده (help us to know)

Legend:

روESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA / GR.2.500 / LEI 835
پشتBARRE / BOLÍVAR LIBERTADOR

طراحان:

طرفنامعلامت
روAlbert Desiré BarreBARRE

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1936600.000+-$ 2.67
19351.000.000+-$ 1.47
1929400.000+-$ 20.51
1924800.000+-$ 5.88
1921600.000+-$ 4.82
1919400.000+--
19121.920.000--$ 1.10
1911300.000+--
1903200.000+--
1901600.000+--
1900++--
1900A600.000+--
1893A500.000+-$ 1.78
188980.000---
1888230.000+--
1887310.000+--
1886300.000+--
1879200.000+--

کلکسیون من

 1936$ 2.67
 1935$ 1.47
 1929$ 20.51
 1924$ 5.88
 1921$ 4.82
 1919
 1912$ 1.10
 1911
 1903
 1901
 1900
 1900A
 1893$ 1.78
 1889
 1888
 1887
 1886
 1879
uCoin