+

آلبانی > پادشاهی آلبانی (1925 - 1938)

سال
سالارزشموضوعKrause
193725th Anniversary - IndependenceKM# 19
193725th Anniversary - IndependenceKM# 18
سیستم پولی: 1 frang ar = 5 lekë = 100 qindar ari = 500 qindarka
1F - 1 فرانگ آر
2F - 2 فرانگا آری
uCoin