+

اتریش > اتحادیه اروپا (یورو) (2002 - 2019)

عنوان
سالارزشموضوعKrause
2018100th Anniversary - AustriaKM# 3275
2016200th Anniversary - National BankKM# 3248
2015سی امین سالگرد - پرچم اتحادیه اروپاKM# 3247
201210 Years of Euro CashKM# 3205
2009Ten years of Economic and Monetary Union (EMU) and the birth of the euroKM# 3175
200750th Anniversary - Signing of the Treaty of RomeKM# 3150
200550th Anniversary of the Austrian State TreatyKM# 3124
سیستم پولی: 1 یورو = 100 سنت
€2 - 2 یورو
uCoin