+

چین - ژاپنی > منگ چیانگ (1938 - 1938)

عنوان
سال
سال5Jسال
5J年七十二國民年七十二國民
سیستم پولی: 1 جیائو = 10 فن = 100 لی
5J - 5 جیائو
uCoin