+

قبرس > ملکه الیزابت دوم (1955 - 1962)

سال3m5m25m50m100mسال
 -  -  -  - 100m1957
 - 5m -  -  - 1956
3m5m25m50m100m1955
سیستم پولی: 1 پوند = 1000 میل
3m - 3 میل
5m - 5 میل
25m - 25 میل
50m - 50 میل
100m - 100 میل
uCoin