+

گرجستان > دولت گرجستان (1993 - 2018)

سال
سال1t2t5t10t20t50t1L2Lسال
 -  -  -  -  - 50t1L2L2006
1t2t5t10t20t50t -  - 1993
سیستم پولی: 1 لاری = 100 تتری
1t - 1 تتری
2t - 2 تتری
5t - 5 تتری
10t - 10 تتری
20t - 20 تتری
50t - 50 تتری
1L - 1 لاری
2L - 2 لاری
uCoin