+

هنگ کنگ > شاه ادوارد هفتم (1902 - 1910)

واریته
4
سال10¢20¢50¢سال
10¢20¢50¢1905
10¢20¢50¢1904
10¢ -  - 1903
 - 10¢20¢50¢1902
سیستم پولی: 1 دلار = 100 سن
 - 1 سنت
 - 5 سنت
10¢ - 10 سنت
20¢ - 20 سنت
50¢ - 50 سنت
uCoin