+

ایران > جمهوری اسلامی ایران (1979 - 1991)

واریته
2
سالارزشموضوعKrauseسال
19898th Anniversary - Sacred DefenseKM# 1254۱۳۶۸۱۳۶۸
1989Muslim UnityKM# 1253۱۳۶۸۱۳۶۸
198810th Anniversary - Islamic RevolutionKM# 1252۱۳۶۷۱۳۶۷
1988هفته بانکداری اسلامیKM# 1251۱۳۶۷۱۳۶۷
1982Muslim UnityKM# 1249۱۳۶۱۱۳۶۱
19813rd Anniversary - Islamic RevolutionKM# 1247۱۳۶۰۱۳۶۰
1980دومین سالگرد انقلاب اسلامی ایرانKM# 1246۱۳۵۹۱۳۵۹
1980World Jerusalem Day /magnetic/KM# 1245۱۳۵۹۱۳۵۹
1980World Jerusalem Day /non-magnetic/UC# 100۱۳۵۹۱۳۵۹
19791400th Anniversary - Mohammed's FlightKM# 1244۱۳۵۸۱۳۵۸
19791th Anniversary - Islamic RevolutionKM# 1243۱۳۵۸۱۳۵۸
سیستم پولی: 1 ریال = 100 دینار
1R - 1 ریال
10R - 10 ریال
20R - 20 ریال
50R - 50 ریال
uCoin