+

ایرلند > جمهوری ایرلند (1969 - 2000)

عنوان
سال
سالارزشموضوعKrause
2000Millennium (نقره 0.925, 20g) KM# P1
سیستم پولی: 1 پوند = 100 پنس
£1 - 1 پوند
uCoin