+

لهستان > جمهوری سوم (دوره انتقالی) (1990 - 1994)

سال
سال50zł100złسال
50zł100zł1990
سیستم پولی: 1 زلوتی = 100 گروژی
50zł - 50 زلوتی
100zł - 100 زلوتی
uCoin