+

بریتانیا > ملکه الیزابت دوم (1968 - 1981)

مجموعه ضرابخانه
×
سال½p1p2p5p10p50pسال
½p1p2p5p10p50p1981
½p1p2p5p10p50p1980
½p1p2p5p10p50p1979
½p1p2p5p10p50p1978
½p1p2p5p10p50p1977
½p1p2p5p10p50p1976
½p1p2p5p10p50p1975
½p1p2p5p10p50p1974
½p1p2p5p10p - 1973
½p1p2p5p10p50p1972
½p1p2p5p10p50p1971
 -  -  - 5p10p50p1970
 -  -  - 5p10p50p1969
 -  -  - 5p10p - 1968
سیستم پولی: 1 پوند = 100 پنس
½p - ½ پنی جدید
1p - 1 پنی جدید
2p - 2 پنس جدید
5p - 5 پنس جدید
10p - 10 پنس جدید
50p - 50 پنس جدید
uCoin