+

ایالات متحده آمریکا > ایالات متحده آمریکا (1981 - 2019)

واریته
3
سالارزشموضوعKrause
2019American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
2019American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
2019American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
2019American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
2019100th Anniversary - American LegionUC# 113
201950th Anniversary - Apollo 11UC# 206
2019Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
2018American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
2018American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
2018American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
2018American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
2018Breast CancerUC# 200
2018Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
2018America the Beautiful Quarters - Apostle Islands National Lakeshore (نقره 0.900, 6.25g) UC# 202
2018America the Beautiful Quarters - Block Island National Wildlife Refuge (نقره 0.900, 6.25g) UC# 204
2018America the Beautiful Quarters - Cumberland Island National Seashore (نقره 0.900, 6.25g) UC# 205
2018America the Beautiful Quarters - Pictured Rocks National Lakeshore (نقره 0.900, 6.25g) UC# 203
2018America the Beautiful Quarters - Voyageurs National Park (نقره 0.900, 6.25g) UC# 201
2018Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
2017American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
2017American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
2017American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
2017100th Anniversary - Boys Town (نقره 0.900, 26.73g) KM# 660
2017American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
2017100th Anniversary - Boys TownKM# 659
2017Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
2017America the Beautiful Quarters - Effigy Mounds (نقره 0.900, 6.25g) KM# 653a
2017America the Beautiful Quarters - Ellis Island (نقره 0.900, 6.25g) KM# 656a
2017America the Beautiful Quarters - Frederick Douglass (نقره 0.900, 6.25g) KM# 654a
2017America the Beautiful Quarters - George Rogers Clark (نقره 0.900, 6.25g) KM# 657a
2017America the Beautiful Quarters - Ozark Riverways (نقره 0.900, 6.25g) KM# 655a
2017Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
2016American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
2016American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
2016First Ladies - Betty Ford (1974-1977) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 628
2016First Ladies - Nancy Reagan (1981-1989) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 629
2016First Ladies - Pat Nixon (1969-1974) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 627
2016American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
2016American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
2016Mark Twain (نقره 0.900, 26.73g) KM# 622
2016100th Anniversary - National Park ServiceKM# 644
2016Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
2016America the Beautiful Quarters - Cumberland Gap (نقره 0.900, 6.25g) KM# 636a
2016America the Beautiful Quarters - Fort Moultrie (نقره 0.900, 6.25g) KM# 639a
2016America the Beautiful Quarters - Harpers Ferry (نقره 0.900, 6.25g) KM# 637a
2016America the Beautiful Quarters - Shawnee (نقره 0.900, 6.25g) KM# 635a
2016America the Beautiful Quarters - تئودور روزولت (نقره 0.900, 6.25g) KM# 638a
2016Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
2015American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
2015American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
2015First Ladies - Bess Truman (1945-1953) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 612
2015First Ladies - Jacqueline Kennedy (1961-1963) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 614
2015First Ladies - Lady Bird Johnson (1963-1969) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 615
2015First Ladies - Mamie Eisenhower (1953-1961) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 613
2015American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
2015225th Anniversary - U.S. Marshals Service (نقره 0.900, 26.73g) KM# 605
201575th Anniversary - Founding of the March of Dimes (نقره 0.900, 26.73g) KM# 604
2015American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
2015225th Anniversary - U.S. Marshals ServiceKM# 602
2015Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
2015America the Beautiful Quarters - Blue Ridge Parkway (نقره 0.900, 6.25g) KM# 599a
2015America the Beautiful Quarters - Bombay Hook (نقره 0.900, 6.25g) KM# 600a
2015America the Beautiful Quarters - Homestead (نقره 0.900, 6.25g) KM# 597a
2015America the Beautiful Quarters - Kisatchie (نقره 0.900, 6.25g) KM# 598a
2015America the Beautiful Quarters - Saratoga (نقره 0.900, 6.25g) KM# 601a
2015Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
2014American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
2014American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
2014First Ladies - Eleanor Roosevelt (1933-1945) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 596
2014First Ladies - Florence Harding (1921-1923) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 593
2014First Ladies - Grace Coolidge (1923-1929) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 594
2014First Ladies - Lou Hoover (1929-1933) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 595
2014American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
2014American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
2014Civil Rights Act 1964 (نقره 0.900, 26.73g) KM# 579
2014National Baseball Hall of Fame (نقره 0.900, 26.73g) KM# 577
2014Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
2014National Baseball Hall of FameKM# 576
2014America the Beautiful Quarters - Arches (نقره 0.900, 6.25g) KM# 568a
2014America the Beautiful Quarters - Everglades (نقره 0.900, 6.25g) KM# 570a
2014America the Beautiful Quarters - Great Sand Dunes (نقره 0.900, 6.25g) KM# 569a
2014America the Beautiful Quarters - Great Smoky Mountains (نقره 0.900, 6.25g) KM# 566a
2014America the Beautiful Quarters - Shenandoah (نقره 0.900, 6.25g) KM# 567a
2014Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
2013American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
2013American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
2013First Ladies - Edith Roosevelt (1901-1909) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 562
2013First Ladies - Edith Wilson (1915-1921) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 565
2013First Ladies - Ellen Wilson (1913-1914) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 564
2013First Ladies - Helen Taft (1909-1913) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 563
2013First Ladies - Ida McKinley (1897-1901) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 561
2013American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
2013100th Anniversary - Girl Scouts of the USA (نقره 0.900, 26.73g) KM# 552
2013American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
2013George Marshall and Dwight Eisenhower (نقره 0.900, 26.73g) KM# 553
2013Henry Arnold and Omar BradleyKM# 554
2013Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
2013America the Beautiful Quarters - Fort McHenry (نقره 0.900, 6.25g) KM# 545a
2013America the Beautiful Quarters - Great Basin (نقره 0.900, 6.25g) KM# 544a
2013America the Beautiful Quarters - Mount Rushmore (نقره 0.900, 6.25g) KM# 546a
2013America the Beautiful Quarters - Perry's Victory (نقره 0.900, 6.25g) KM# 543a
2013America the Beautiful Quarters - White Mountain (نقره 0.900, 6.25g) KM# 542a
2013Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
2012American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
2012American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
2012First Ladies - Alice Paul (طلا 0.999, 15.55g) KM# 532
2012First Ladies - Caroline Harrison (1889-1892) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 534
2012First Ladies - Frances Cleveland (1886-1889) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 533
2012First Ladies - Frances Cleveland (1893-1897) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 535
2012American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
2012200th Anniversary - US National Anthem (نقره 0.900, 26.73g) KM# 530
2012American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
2012US Marine (نقره 0.900, 26.73g) KM# 529
2012Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
2012America the Beautiful Quarters - Acadia (نقره 0.900, 6.25g) KM# 521a
2012America the Beautiful Quarters - Chaco Culture (نقره 0.900, 6.25g) KM# 520a
2012America the Beautiful Quarters - Denali (نقره 0.900, 6.25g) KM# 523a
2012America the Beautiful Quarters - El Yunque (نقره 0.900, 6.25g) KM# 519a
2012America the Beautiful Quarters - Hawaii Volcanoes (نقره 0.900, 6.25g) KM# 522a
2012Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
2011American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
2011American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
2011First Ladies - Eliza Johnson (1865-1869) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 509
2011First Ladies - Julia Grant (1869-1877) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 510
2011First Ladies - Lucretia Garfield (1881) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 512
2011First Ladies - Lucy Hayes (1877-1881) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 511
2011American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
2011American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
2011Medal of Honor (نقره 0.900, 26.73g) KM# 504
2011United States Army (نقره 0.900, 26.73g) KM# 507
2011Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
2011United States ArmyKM# 506
2011America the Beautiful Quarters - Chickasaw (نقره 0.900, 6.25g) KM# 498a
2011America the Beautiful Quarters - Gettysburg (نقره 0.900, 6.25g) KM# 494a
2011America the Beautiful Quarters - Glacier (نقره 0.900, 6.25g) KM# 495a
2011America the Beautiful Quarters - Olympic (نقره 0.900, 6.25g) KM# 496a
2011America the Beautiful Quarters - Vicksburg (نقره 0.900, 6.25g) KM# 497a
2011Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
2010American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
2010American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
2010First Ladies - Abigail Fillmore (1850-1853) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 481
2010First Ladies - Jane Pierce (1853-1857) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 482
2010First Ladies - Mary Todd Lincoln (1861-1865) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 484
2010James Buchanan (طلا 0.999, 15.55g) KM# 483
2010American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
2010100th Anniversary - Boy Scouts of America (نقره 0.900, 26.73g) KM# 480
2010American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
2010War Invalids (نقره 0.900, 26.73g) KM# 479
2010Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
2010America the Beautiful Quarters - Grand Canyon (نقره 0.900, 6.25g) KM# 472a
2010America the Beautiful Quarters - Hot Springs (نقره 0.900, 6.25g) KM# 469a
2010America the Beautiful Quarters - Mt. Hood (نقره 0.900, 6.25g) KM# 473a
2010America the Beautiful Quarters - Yellowstone (نقره 0.900, 6.25g) KM# 470a
2010America the Beautiful Quarters - Yosemite (نقره 0.900, 6.25g) KM# 471a
2010Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
2009American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
2009American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
2009First Ladies - Anna Harrison (1841) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 456
2009First Ladies - Julia Tyler (1844-1845) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 458
2009First Ladies - Letitia Tyler (1841-1842) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 457
2009First Ladies - Margaret Taylor (1849-1850) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 465
2009First Ladies - Sarah Polk (1845-1849) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 459
2009American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
2009200th Anniversary - Birth of Abraham Lincoln (نقره 0.900, 26.73g) KM# 454
2009200th Anniversary - Birth of Louis Braille (نقره 0.900, 26.73g) KM# 455
2009American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
2009Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
2009کوارترهای 50 ایالت - American Samoa (نقره 0.900, 6.25g) KM# 448a
2009کوارترهای 50 ایالت - District of Columbia (نقره 0.900, 6.25g) KM# 445a
2009کوارترهای 50 ایالت - Guam (نقره 0.900, 6.25g) KM# 447a
2009کوارترهای 50 ایالت - Northern Mariana Islands (نقره 0.900, 6.25g) KM# 466a
2009کوارترهای 50 ایالت - Puerto Rico (نقره 0.900, 6.25g) KM# 446a
2009کوارترهای 50 ایالت - U.S. Virgin Islands (نقره 0.900, 6.25g) KM# 449a
2009Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
2008American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
2008American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
2008Andrew Jackson (طلا 0.999, 15.55g) KM# 432
2008First Ladies - Elizabeth Monroe (1817–1825) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 430
2008First Ladies - Louisa Adams (1825–1829) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 431
2008Martin Van Buren (طلا 0.999, 15.55g) KM# 433
2008American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
2008American Eagle (نقره 0.900, 26.73g) KM# 439
2008American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
2008American EagleKM# 438
2008Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
2008کوارترهای 50 ایالت - Alaska (نقره 0.900, 6.25g) KM# 424a
2008کوارترهای 50 ایالت - Arizona (نقره 0.900, 6.25g) KM# 423a
2008کوارترهای 50 ایالت - Hawaii (نقره 0.900, 6.25g) KM# 425a
2008کوارترهای 50 ایالت - New Mexico (نقره 0.900, 6.25g) KM# 422a
2008کوارترهای 50 ایالت - Oklahoma (نقره 0.900, 6.25g) KM# 421a
2008Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
2007American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
2007American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
2007First Ladies - Abigail Adams (1797–1801) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 408
2007First Ladies - Dolley Madison (1809–1817) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 410
2007First Ladies - Martha Washington (1789–1797) (طلا 0.999, 15.55g) KM# 407
2007Jefferson's Tombstone (طلا 0.999, 15.55g) KM# 409
2007American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
2007400th Anniversary - First Settlement of Jamestown (نقره 0.900, 26.73g) KM# 405
2007American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
2007Desegregation in Education - Little Rock School (نقره 0.900, 26.73g) KM# 418
2007Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
2007کوارترهای 50 ایالت - Idaho (نقره 0.900, 6.25g) KM# 398a
2007کوارترهای 50 ایالت - Montana (نقره 0.900, 6.25g) KM# 396a
2007کوارترهای 50 ایالت - Utah (نقره 0.900, 6.25g) KM# 400a
2007کوارترهای 50 ایالت - Washington (نقره 0.900, 6.25g) KM# 397a
2007کوارترهای 50 ایالت - Wyoming (نقره 0.900, 6.25g) KM# 399a
2007Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
2006American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
2006American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
2006American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
2006300th Anniversary - Birth of Benjamin Franklin /portrait/ (نقره 0.900, 26.73g) KM# 388
2006300th Anniversary - Birth of Benjamin Franklin /snake/ (نقره 0.900, 26.73g) KM# 387
2006American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
2006The Oldest Mint - San Francisco (نقره 0.900, 26.73g) KM# 394
2006Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
2006کوارترهای 50 ایالت - Colorado (نقره 0.900, 6.25g) KM# 384a
2006کوارترهای 50 ایالت - Nebraska (نقره 0.900, 6.25g) KM# 383a
2006کوارترهای 50 ایالت - Nevada (نقره 0.900, 6.25g) KM# 382a
2006کوارترهای 50 ایالت - North Dakota (نقره 0.900, 6.25g) KM# 385a
2006کوارترهای 50 ایالت - South Dakota (نقره 0.900, 6.25g) KM# 386a
2006Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
2005American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
2005American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
2005American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
2005170th Anniversary - Death of John Marshall (نقره 0.900, 26.73g) KM# 375
2005230th Anniversary - Marine Corps (نقره 0.900, 26.73g) KM# 376
2005American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
2005Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
2005کوارترهای 50 ایالت - California (نقره 0.900, 6.25g) KM# 370a
2005کوارترهای 50 ایالت - Kansas (نقره 0.900, 6.25g) KM# 373a
2005کوارترهای 50 ایالت - Minnesota (نقره 0.900, 6.25g) KM# 371a
2005کوارترهای 50 ایالت - Oregon (نقره 0.900, 6.25g) KM# 372a
2005کوارترهای 50 ایالت - West Virginia (نقره 0.900, 6.25g) KM# 374a
2005Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
2004American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
2004American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
2004American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
2004125th Anniversary of the Light Bulb (نقره 0.900, 26.73g) KM# 362
2004American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
2004Bicentenary of Lewis and Clark Expedition (نقره 0.900, 26.73g) KM# 363
2004Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
2004کوارترهای 50 ایالت - Florida (نقره 0.900, 6.25g) KM# 356a
2004کوارترهای 50 ایالت - Iowa (نقره 0.900, 6.25g) KM# 358a
2004کوارترهای 50 ایالت - Michigan (نقره 0.900, 6.25g) KM# 355a
2004کوارترهای 50 ایالت - Texas (نقره 0.900, 6.25g) KM# 357a
2004کوارترهای 50 ایالت - Wisconsin (نقره 0.900, 6.25g) KM# 359a
2004Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
2003American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
2003American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
2003American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
2003100th Anniversary - First Flight (نقره 0.900, 26.73g) KM# 349
2003American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
2003100th Anniversary - First FlightKM# 348
2003Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
2003کوارترهای 50 ایالت - Alabama (نقره 0.900, 6.25g) KM# 344a
2003کوارترهای 50 ایالت - Arkansas (نقره 0.900, 6.25g) KM# 347a
2003کوارترهای 50 ایالت - Illinois (نقره 0.900, 6.25g) KM# 343a
2003کوارترهای 50 ایالت - Maine (نقره 0.900, 6.25g) KM# 345a
2003کوارترهای 50 ایالت - Missouri (نقره 0.900, 6.25g) KM# 346a
2003Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
2002American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
2002American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
2002American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
2002XIX winter Olympic Games, Salt Lake City 2002 (طلا 0.900, 8.36g) KM# 337
2002200th Anniversary - Military Academy at West Point (نقره 0.900, 26.73g) KM# 338
2002American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
2002XIX winter Olympic Games, Salt Lake City 2002 (نقره 0.900, 26.73g) KM# 336
2002Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
2002کوارترهای 50 ایالت - Indiana (نقره 0.900, 6.25g) KM# 334a
2002کوارترهای 50 ایالت - Louisiana (نقره 0.900, 6.25g) KM# 333a
2002کوارترهای 50 ایالت - Mississippi (نقره 0.900, 6.25g) KM# 335a
2002کوارترهای 50 ایالت - Ohio (نقره 0.900, 6.25g) KM# 332a
2002کوارترهای 50 ایالت - Tennessee (نقره 0.900, 6.25g) KM# 331a
2002Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
2001American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
2001American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
2001American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
2001US Capitol Visitor Center (طلا 0.900, 8.36g) KM# 326
2001American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
2001Native American - American Bison (نقره 0.900, 26.73g) KM# 325
2001US Capitol Visitor Center (نقره 0.900, 26.73g) KM# 324
2001Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
2001US Capitol Visitor CenterKM# 323
2001کوارترهای 50 ایالت - Kentucky (نقره 0.900, 6.25g) KM# 322a
2001کوارترهای 50 ایالت - New York (نقره 0.900, 6.25g) KM# 318a
2001کوارترهای 50 ایالت - North Carolina (نقره 0.900, 6.25g) KM# 319a
2001کوارترهای 50 ایالت - Rhode Island (نقره 0.900, 6.25g) KM# 320a
2001کوارترهای 50 ایالت - Vermont (نقره 0.900, 6.25g) KM# 321a
2001Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
2000American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
2000American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
2000American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
2000200th Anniversary - Library of Congress (نقره 0.900, 26.73g) KM# 311
2000American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
2000Leif Ericson (نقره 0.900, 26.73g) KM# 313
2000Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
2000کوارترهای 50 ایالت - Maryland (نقره 0.900, 6.25g) KM# 306a
2000کوارترهای 50 ایالت - Massachusetts (نقره 0.900, 6.25g) KM# 305a
2000کوارترهای 50 ایالت - New Hampshire (نقره 0.900, 6.25g) KM# 308a
2000کوارترهای 50 ایالت - South Carolina (نقره 0.900, 6.25g) KM# 307a
2000کوارترهای 50 ایالت - Virginia (نقره 0.900, 6.25g) KM# 309a
2000Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
1999American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
1999American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
1999American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
1999American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
1999Dolley Madison (نقره 0.900, 26.73g) KM# 298
1999Yellowstone (نقره 0.900, 26.73g) KM# 299
1999Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
1999کوارترهای 50 ایالت - Connecticut (نقره 0.900, 6.25g) KM# 297a
1999کوارترهای 50 ایالت - Delaware (نقره 0.900, 6.25g) KM# 293a
1999کوارترهای 50 ایالت - Georgia (نقره 0.900, 6.25g) KM# 296a
1999کوارترهای 50 ایالت - New Jersey (نقره 0.900, 6.25g) KM# 295a
1999کوارترهای 50 ایالت - Pennsylvania (نقره 0.900, 6.25g) KM# 294a
1999Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
1998American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
1998American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
1998American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
1998275th Anniversary - Birth of Crispus Attucks (نقره 0.900, 26.73g) KM# 288
1998American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
1998Robert F. Kennedy (نقره 0.900, 26.73g) KM# 287
1998Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
1998Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
1997American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
1997American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
1997American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
1997175th Anniversary - U.S. Botanic Gardens (نقره 0.900, 26.73g) KM# 278
1997American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
1997Jackie Robinson (نقره 0.900, 26.73g) KM# 279
1997National Law Enforcement Officers Memorial (نقره 0.900, 26.73g) KM# 281
1997Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
1997Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
1996American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
1996American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
1996American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
1996150th Anniversary - Smithsonian Institution (نقره 0.900, 26.73g) KM# 276
1996American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
1996Corporation for National and Community Service (نقره 0.900, 26.73g) KM# 275
1996X summer Paralympic Games, Atlanta 1996 - Wheelchair Race (نقره 0.900, 26.73g) KM# 268
1996XXVI summer Olympic Games, Atlanta 1996 - High Jump (نقره 0.900, 26.73g) KM# 272
1996XXVI summer Olympic Games, Atlanta 1996 - Rowing (نقره 0.900, 26.73g) KM# A272
1996XXVI summer Olympic Games, Atlanta 1996 - Tennis (نقره 0.900, 26.73g) KM# 269
1996Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
1996XXVI summer Olympic Games, Atlanta 1996 - FootballKM# 271
1996XXVI summer Olympic Games, Atlanta 1996 - SwimmingKM# 267
1996Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
1995American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
1995American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
1995American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
1995XXVI summer Olympic Games, Atlanta 1996 - Stadium (طلا 0.900, 8.36g) KM# 265
1995American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
1995Civil War (نقره 0.900, 26.73g) KM# 255
1995Special Olympics World Games (نقره 0.900, 26.73g) KM# 266
1995X summer Paralympic Games, Atlanta 1996 - Running (نقره 0.900, 26.73g) KM# 259
1995XXVI summer Olympic Games, Atlanta 1996 - Cycle Racing (نقره 0.900, 26.73g) KM# 263
1995XXVI summer Olympic Games, Atlanta 1996 - Gymnastics (نقره 0.900, 26.73g) KM# 260
1995XXVI summer Olympic Games, Atlanta 1996 - Running (نقره 0.900, 26.73g) KM# 264
1995Civil War BattlefieldsKM# 254
1995Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
1995XXVI summer Olympic Games, Atlanta 1996 - BaseballKM# 262
1995XXVI summer Olympic Games, Atlanta 1996 - BasketballKM# 257
1995Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
1994American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
1994American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
1994American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
19941994 FIFA World Cup (نقره 0.900, 26.73g) KM# 247
1994200th Anniversary of United States Capitol (نقره 0.900, 26.73g) KM# 253
1994American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
1994National Prisoner of War Museum (نقره 0.900, 26.73g) KM# 251
1994Vietnam Veterans Memorial (نقره 0.900, 26.73g) KM# 250
1994Women In Military Service for America Memorial (نقره 0.900, 26.73g) KM# 252
19941994 FIFA World Cup KM# 246
1994Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
1994Washington Quarter (نقره 0.900, 6.25g) KM# A164a
1994Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
1993American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
1993American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
1993American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
1993250th Anniversary - Birth of Thomas Jefferson (نقره 0.900, 26.73g) KM# 249
199350th Anniversary of World War II (نقره 0.900, 26.73g) KM# 244
1993American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
1993Bill of Rights, James Madison (نقره 0.900, 26.73g) KM# 241
199350th Anniversary of World War IIKM# 243
1993Bill of Rights, James Madison (نقره 0.900, 12.5g) KM# 240
1993Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
1993Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
1992American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
1992American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
1992American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
1992200th Anniversary of White House (نقره 0.900, 26.73g) KM# 236
1992500th Anniversary - Columbus Voyage (نقره 0.900, 26.73g) KM# 238
1992American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
1992XXV summer Olympic Games, Barcelona 1992 (نقره 0.900, 26.73g) KM# 234
1992500th Anniversary - Columbus VoyageKM# 237
1992Kennedy Half Dollar (نقره 0.900, 12.5g) KM# A202c
1992XXV summer Olympic Games, Barcelona 1992KM# 233
1992Roosevelt Dime (نقره 0.900, 2.5g) KM# 195b
1991American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
1991American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
199150th Anniversary - Mount Rushmore (طلا 0.900, 8.36g) KM# 230
1991American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
199138th Anniversary - Korean War (نقره 0.900, 26.73g) KM# 231
199150th Anniversary - Mount Rushmore (نقره 0.900, 26.73g) KM# 229
199150th Anniversary - United Service Organizations (نقره 0.900, 26.73g) KM# 232
1991American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
199150th Anniversary - Mount RushmoreKM# 228
1990American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
1990American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
1990American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
1990100th Anniversary - Birth of Eisenhower (نقره 0.900, 26.73g) KM# 227
1990American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
1989American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
1989American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
1989200th Anniversary of the Congress (طلا 0.900, 8.36g) KM# 226
1989American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
1989200th Anniversary of the Congress (نقره 0.900, 26.73g) KM# 225
1989American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
1989200th Anniversary of the CongressKM# 224
1988American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
1988American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
1988American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
1988American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
1988XXIV summer Olympic Games, Seoul 1988 (نقره 0.900, 26.73g) KM# 222
1987American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
1987American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
1987American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
1987200th Anniversary of the Constitution (نقره 0.900, 26.73g) KM# 220
1987American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
1986American Gold Eagle (طلا 0.917, 33.93g) KM# 219
1986American Gold Eagle (طلا 0.917, 16.966g) KM# 218
1986American Gold Eagle (طلا 0.917, 3.393g) KM# 216
1986100th Anniversary - Statue of Liberty (نقره 0.900, 26.73g) KM# 214
1986American Silver Eagle (نقره 0.999, 31.1g) KM# 273
1986100th Anniversary - Statue of LibertyKM# 212
1984XXIII summer Olympic Games, Los Angeles 1984 (نقره 0.900, 26.73g) KM# 210
1983XXIII summer Olympic Games - Disc Thrower (نقره 0.900, 26.73g) KM# 209
1982250th Anniversary - Birth of George Washington (نقره 0.900, 12.5g) KM# 208
19821 سنتKM# 201a
سیستم پولی: 1 دلار = 100 سنت
 - 1 سنت
50¢ - 50 سنت
10¢ - 1 دایم
25¢ - ¼ دلار
50¢ - ½ دلار
$1 - 1 دلار
$5 - 5 دلار
$10 - 10 دلار
$25 - 25 دلار
$50 - 50 دلار
uCoin