اکوادور
×
کشور
جمهوری اکوادور
2000 - 2007
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > کشور: اکوادور > جمهوری اکوادور (2000-2007)  | جستجو 

اکوادور>2000 - 2007|جمهوری اکوادور

 دوره
اکوادور 1 سنتاوو - obverseاکوادور 1 سنتاوو - reverse1 سنتاوو 2000-2003
برنج, 2.52g, ø 19mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.22
اکوادور 1 سنتاوو - obverseاکوادور 1 سنتاوو - reverse1 سنتاوو 2003
استیل با روکش مس, 3.1g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.24
اکوادور 5 سنتاوو - obverseاکوادور 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 2000-2003
فولاد ضد زنگ, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.19
اکوادور 10 سنتاوو - obverseاکوادور 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 2000
فولاد ضد زنگ, 2.24g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.25
اکوادور 25 سنتاوس - obverseاکوادور 25 سنتاوس - reverse25 سنتاوس 2000
فولاد ضد زنگ, 5.65g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.87
اکوادور 50 سنتاوو - obverseاکوادور 50 سنتاوو - reverse50 سنتاوو 2000
فولاد ضد زنگ, 11.32g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.97
اکوادور 1 سوکره - obverseاکوادور 1 سوکره - reverse1 سوکره 2007
Cuenca
نقره 0.925, 27g, ø 40mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 72.62
اکوادور 25000 سوکره - obverseاکوادور 25000 سوکره - reverse25000 سوکره 2002
Encounter of the two Worlds
نقره 0.925, 27.1g, ø 40mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 44.93
اکوادور 25000 سوکره - obverseاکوادور 25000 سوکره - reverse25000 سوکره 2006
FIFA - Germany
نقره 0.925, 27.2g, ø 40mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 40.54

uCoin