گرجستان
×
کشور
×
دوره
×
ارزش
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

گرجستان - کاتالوگ سکه

گرجستان>دولت گرجستان|1993 - 2018
 دوره

گرجستان 1 تتری - obverseگرجستان 1 تتری - reverse
1 تتری
1993
فولاد ضد زنگ, 1.38g, ø 15mm
KM# 76
بها: $ 0.22
گرجستان 2 تتری - obverseگرجستان 2 تتری - reverse
2 تتری
1993
فولاد ضد زنگ, 1.9g, ø 17.5mm
KM# 77
بها: $ 0.5
گرجستان 5 تتری - obverseگرجستان 5 تتری - reverse
5 تتری
1993
فولاد ضد زنگ, 2.5g, ø 20mm
KM# 78
بها: $ 0.26

گرجستان 10 تتری - obverseگرجستان 10 تتری - reverse
10 تتری
1993
فولاد ضد زنگ, 3g, ø 22mm
KM# 79
بها: $ 0.34
گرجستان 20 تتری - obverseگرجستان 20 تتری - reverse
20 تتری
1993
فولاد ضد زنگ, 5g, ø 25mm
KM# 80
بها: $ 0.37
گرجستان 50 تتری - obverseگرجستان 50 تتری - reverse
50 تتری
1993
برنج, 2.5g, ø 19mm
KM# 81
بها: $ 0.5

گرجستان 50 تتری - obverseگرجستان 50 تتری - reverse
50 تتری
2006
مس - نیکل, 6.5g, ø 24mm
KM# 89
بها: $ 0.49
گرجستان 1 لاری - obverseگرجستان 1 لاری - reverse
1 لاری
2006
مس - نیکل, 7.8g, ø 26.2mm
KM# 90
بها: $ 0.79
گرجستان 2 لاری - obverseگرجستان 2 لاری - reverse
2 لاری
2006
دو آلیاژی: مرکز برنج، حلقه مس - نیکل, 8g, ø 27mm
KM# 94
بها: $ 1.25

uCoin