+

قزاقستان > کاتالوگ سکه

قزاقستان 2 تی یین - obverseقزاقستان 2 تی یین - reverse
2 تی یین 1993
برنج روی اندود
, 2.26g, ø 17.27mm
قزاقستان - KM# 1
جمهوری قزاقستان
بها: $ 0.6
قزاقستان 2 تی یین - obverseقزاقستان 2 تی یین - reverse
2 تی یین 1993
روی با روکش مس
, 2.26g, ø 17.27mm
قزاقستان - KM# 1a
جمهوری قزاقستان
بها: $ 0.56
قزاقستان 5 تی یین - obverseقزاقستان 5 تی یین - reverse
5 تی یین 1993
برنج روی اندود
, 2.26g, ø 17.27mm
قزاقستان - KM# 2
جمهوری قزاقستان
بها: $ 0.31
قزاقستان 5 تی یین - obverseقزاقستان 5 تی یین - reverse
5 تی یین 1993
روی با روکش مس
, 2.26g, ø 17.27mm
قزاقستان - KM# 2a
جمهوری قزاقستان
بها: $ 0.32
قزاقستان 10 تی یین - obverseقزاقستان 10 تی یین - reverse
10 تی یین 1993
برنج روی اندود
, 3.48g, ø 19.56mm
قزاقستان - KM# 3
جمهوری قزاقستان
بها: $ 0.36
قزاقستان 10 تی یین - obverseقزاقستان 10 تی یین - reverse
10 تی یین 1993
روی با روکش مس
, 3.48g, ø 19.56mm
قزاقستان - KM# 3a
جمهوری قزاقستان
بها: $ 0.54
قزاقستان 20 تی یین - obverseقزاقستان 20 تی یین - reverse
20 تی یین 1993
برنج روی اندود
, 4.71g, ø 21.87mm
قزاقستان - KM# 4
جمهوری قزاقستان
بها: $ 0.36
قزاقستان 20 تی یین - obverseقزاقستان 20 تی یین - reverse
20 تی یین 1993
روی با روکش مس
, 4.71g, ø 21.87mm
قزاقستان - KM# 4a
جمهوری قزاقستان
بها: $ 0.29
قزاقستان 50 تی یین - obverseقزاقستان 50 تی یین - reverse
50 تی یین 1993
برنج روی اندود
, 7.43g, ø 25mm
قزاقستان - KM# 5
جمهوری قزاقستان
بها: $ 0.79
قزاقستان 50 تی یین - obverseقزاقستان 50 تی یین - reverse
50 تی یین 1993
روی با روکش مس
, 7.43g, ø 25mm
قزاقستان - KM# 5a
جمهوری قزاقستان
بها: $ 0.53
قزاقستان 1 تنگه - obverseقزاقستان 1 تنگه - reverse
1 تنگه 2016 - 2017
استیل با روکش برنج
, 1.7g, ø 15mm
قزاقستان - UC# 5
جمهوری قزاقستان
قزاقستان 1 تنگه - obverseقزاقستان 1 تنگه - reverse
1 تنگه 2013 - 2015
استیل با روکش برنج
, 1.7g, ø 15mm
قزاقستان - UC# 1
جمهوری قزاقستان
uCoin