+

قرقیزستان > کاتالوگ سکه

قرقیزستان 1 تی یین - obverseقرقیزستان 1 تی یین - reverse
1 تی یین 2008
آلومینیوم - برنز
, 1g, ø 13.98mm
قرقیزستان - KM# 11
جمهوری قرقیزستان
بها: $ 1.69
قرقیزستان 10 تی یین - obverseقرقیزستان 10 تی یین - reverse
10 تی یین 2008
استیل با روکش برنج
, 1.3g, ø 15mm
قرقیزستان - KM# 12
جمهوری قرقیزستان
بها: $ 0.39
قرقیزستان 50 تایین - obverseقرقیزستان 50 تایین - reverse
50 تایین 2008
استیل با روکش برنج
, 1.8g, ø 17mm
قرقیزستان - KM# 13
جمهوری قرقیزستان
بها: $ 0.38
قرقیزستان 1 سوم - obverseقرقیزستان 1 سوم - reverse
1 سوم 2008
استیل با روکش نیکل
, 2.5g, ø 19mm
قرقیزستان - KM# 14
جمهوری قرقیزستان
بها: $ 0.39
قرقیزستان 3 سوم - obverseقرقیزستان 3 سوم - reverse
3 سوم 2008
استیل با روکش نیکل
, 3.2g, ø 21mm
قرقیزستان - KM# 15
جمهوری قرقیزستان
بها: $ 0.39
قرقیزستان 5 سوم - obverseقرقیزستان 5 سوم - reverse
5 سوم 2008
استیل با روکش نیکل
, 4.2g, ø 23mm
قرقیزستان - KM# 16
جمهوری قرقیزستان
بها: $ 0.39
قرقیزستان 10 سوم - obverseقرقیزستان 10 سوم - reverse
10 سوم 2009
استیل با روکش نیکل
, 5.4g, ø 24.5mm
قرقیزستان - KM# 43
جمهوری قرقیزستان
بها: $ 1.07
قرقیزستان 1 سوم - obverseقرقیزستان 1 سوم - reverse
1 سوم 2017
The Era of the Kyrgyz Khanate - Heavy Armed Warrior Kyrgyz Khaganate
مس - نیکل
, 12g, ø 30mm
قرقیزستان - UC# 206
جمهوری قرقیزستان
بها: $ 15.11
قرقیزستان 1 سوم - obverseقرقیزستان 1 سوم - reverse
1 سوم 2016
The Era of the Kyrgyz Khanate - Lightly Armed Warrior Kyrgyz Khaganate
مس - نیکل
, 12g, ø 30mm
قرقیزستان - UC# 205
جمهوری قرقیزستان
بها: $ 13.82
قرقیزستان 1 سوم - obverseقرقیزستان 1 سوم - reverse
1 سوم 2014
The Era of the Kyrgyz Khanate - Bars-Bek
مس - نیکل
, 12g, ø 30mm
قرقیزستان - UC# 202
جمهوری قرقیزستان
بها: $ 8.54
قرقیزستان 1 سوم - obverseقرقیزستان 1 سوم - reverse
1 سوم 2014
Historical and Architectural Monuments - Manastin Khumbuzu
مس - نیکل
, 12g, ø 30mm
قرقیزستان - UC# 201
جمهوری قرقیزستان
بها: $ 7.65
قرقیزستان 1 سوم - obverseقرقیزستان 1 سوم - reverse
1 سوم 2013
Historical and Architectural Monuments - Saimaluu Tash
مس - نیکل
, 12g, ø 30mm
قرقیزستان - KM# 51
جمهوری قرقیزستان
بها: $ 8.21
uCoin