+

مونتسرات > کاتالوگ سکه

مونتسرات 4 دلار - obverseمونتسرات 4 دلار - reverse
4 دلار 1970, الیزابت دوم
FAO
مس - نیکل
, 28.3g, ø 38.5mm
مونتسرات - KM# 30
دلار
بها: $ 52.01
uCoin