×
کشور
×
ارزش
1918
×
سال
×
نوع سکه
×
ترکیب
×
واحدپول
×
شکل
×

کاتالوگ سکه > سال: 1918  | جستجو 

Italian Eritrea>1890 - 1918|Italian colony

 دوره
Italian Eritrea 5 لیره - obverseItalian Eritrea 5 لیره - reverse5 لیره 1918
نقره 0.835, 28.06g, ø 40.39mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 455

ایالات متحده آمریکا>1909 - 1950|ایالات متحده آمریکا

 دوره
ایالات متحده آمریکا 1 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 1 سنت - reverse1 سنت 1909-1942
Wheat Penny, Lincoln
برنز, 3.11g, ø 19.05mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
ایالات متحده آمریکا 5 سنت - obverseایالات متحده آمریکا 5 سنت - reverse5 سنت 1913-1938
Buffalo Nickel
مس - نیکل, 5g, ø 21.21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.23
ایالات متحده آمریکا 1 دایم - obverseایالات متحده آمریکا 1 دایم - reverse1 دایم 1916-1945
نقره 0.900, 2.5g, ø 17.91mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.77
ایالات متحده آمریکا ¼ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ¼ دلار - reverse¼ دلار 1917-1930
Standing Liberty Quarter
نقره 0.900, 6.25g, ø 24.26mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.09
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1916-1947
Walking Liberty Half Dollar
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.06
ایالات متحده آمریکا ½ دلار - obverseایالات متحده آمریکا ½ دلار - reverse½ دلار 1918
State of Illinois
نقره 0.900, 12.5g, ø 30.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 196

ایتالیا>1900 - 1946|شاه ویتوریو امانوئل سوم

 دوره
ایتالیا 1 سنتسیمو - obverseایتالیا 1 سنتسیمو - reverse1 سنتسیمو 1908-1918
برنز, 1g, ø 15mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 4.03
ایتالیا 5 سنتسیمی - obverseایتالیا 5 سنتسیمی - reverse5 سنتسیمی 1908-1918
مس, 5g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 6.17
ایتالیا 20 سنتسیمی - obverseایتالیا 20 سنتسیمی - reverse20 سنتسیمی 1918-1920
مس - نیکل, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.14

اتریش >1892 - 1918|کرون اتریش - مجارستان

 دوره
اتریش  2 هلر - obverseاتریش  2 هلر - reverse2 هلر 1916-1918
آهن, 2.7g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.41
اتریش  20 هلر - obverseاتریش  20 هلر - reverse20 هلر 1916-1918
آهن, 3.5g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51

ایران>1909 - 1925|احمدشاه قاجار

 دوره
ایران ¼ قران - obverseایران ¼ قران - reverse¼ قران 1914-1925
نقره 0.900, 1.1513g, ø 15.3mm

تعداد ضرب, USD 
ایران 500 دینار - obverseایران 500 دینار - reverse500 دینار 1913-1925
نقره 0.900, 2.3g, ø 18mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 35.44
ایران 1000 دینار - obverseایران 1000 دینار - reverse1000 دینار 1913-1925
نقره 0.900, 4.61g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.48
No ImageNo Image1000 دینار 1918
نقره 0.900, 4.61g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
ایران 2000 دینار - obverseایران 2000 دینار - reverse2000 دینار 1913-1926
نقره 0.900, 9.21g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.40
No ImageNo Image5000 دینار 1913-1925
طلا 0.900, 1.44g, ø 17mm

تعداد ضرب, USD 

آرژانتین>1881 - 1969|پزو آرژانتین

 دوره
آرژانتین 5 سنتاوو - obverseآرژانتین 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1896-1942
مس - نیکل, 2g, ø 17.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.48
آرژانتین 10 سنتاوو - obverseآرژانتین 10 سنتاوو - reverse10 سنتاوو 1896-1942
مس - نیکل, 3g, ø 19.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
آرژانتین 20 سنتاوو - obverseآرژانتین 20 سنتاوو - reverse20 سنتاوو 1896-1942
مس - نیکل, 4g, ø 21.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.35

استرالیا>1911 - 1936|شاه جرج پنجم

 دوره
استرالیا ½ پنی  - obverseاسترالیا ½ پنی  - reverse½ پنی  1911-1936
برنز, 5.6g, ø 25.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.06
استرالیا 1 پنی - obverseاسترالیا 1 پنی - reverse1 پنی 1911-1936
برنز, 9.4g, ø 30.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.60
استرالیا 3 پنس - obverseاسترالیا 3 پنس - reverse3 پنس 1911-1936
نقره 0.925, 1.32g, ø 16.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.91
استرالیا 6 پنس - obverseاسترالیا 6 پنس - reverse6 پنس 1911-1936
نقره 0.925, 2.82g, ø 19.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.36
استرالیا 1 شیلینگ - obverseاسترالیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1911-1936
نقره 0.925, 5.45g, ø 24mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.00
استرالیا شیلینگ (فلورین) 2  - obverseاسترالیا شیلینگ (فلورین) 2  - reverseشیلینگ (فلورین) 2  1911-1936
نقره 0.925, 11.31g, ø 28.5mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.79
No ImageNo Image1 سورین 1918
طلا 0.917, 7.99g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 443

آفریقای شرقی بریتانیا>1897 - 1919|روپیه

 دوره
آفریقای شرقی بریتانیا 1 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 1 سنت - reverse1 سنت 1911-1918
مس - نیکل, 2.8g, ø 22.3mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.78
آفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 10 سنت - reverse10 سنت 1911-1918
مس - نیکل, 11.3g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 9.10
آفریقای شرقی بریتانیا 25 سنت - obverseآفریقای شرقی بریتانیا 25 سنت - reverse25 سنت 1912-1918
نقره 0.800, 2.92g, ø 17.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 23.23
No ImageNo Image50 سنت 1911-1919
نقره 0.800, 5.83g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 

آفریقای غربی بریتانیا>1907 - 1966|مستعمره بریتانیا

 دوره
آفریقای غربی بریتانیا ½ پنی  - obverseآفریقای غربی بریتانیا ½ پنی  - reverse½ پنی  1912-1936
مس - نیکل, 5.5g, ø 25.2mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 1.36
آفریقای غربی بریتانیا 1 پنی - obverseآفریقای غربی بریتانیا 1 پنی - reverse1 پنی 1912-1936
مس - نیکل, 9.43g, ø 31mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.36
آفریقای غربی بریتانیا 3 پنس - obverseآفریقای غربی بریتانیا 3 پنس - reverse3 پنس 1913-1919
نقره 0.925, 1.14g, ø 16.1mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.40
آفریقای غربی بریتانیا 6 پنس - obverseآفریقای غربی بریتانیا 6 پنس - reverse6 پنس 1913-1919
نقره 0.925, 2.83g, ø 19.4mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.85
آفریقای غربی بریتانیا 1 شیلینگ - obverseآفریقای غربی بریتانیا 1 شیلینگ - reverse1 شیلینگ 1913-1920
نقره 0.925, 5.66g, ø 23.6mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.68
آفریقای غربی بریتانیا 2 شیلینگ - obverseآفریقای غربی بریتانیا 2 شیلینگ - reverse2 شیلینگ 1913-1920
نقره 0.925, 11.31g, ø 28mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 11.36

اکوادور>1872 - 1918|جمهوری اکوادور

 دوره
اکوادور 5 سنتاوو - obverseاکوادور 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1917-1918
مس - نیکل, 3g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 8.07
No ImageNo Image10 سنتاوو 1918
مس - نیکل, 4.85g, ø 21.9mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 7.79

السالوادور>1919 - 2001|جمهوری السالوادور

 دوره
السالوادور 5 سنتاوو - obverseالسالوادور 5 سنتاوو - reverse5 سنتاوو 1915-1925
مس - نیکل, 5g, ø 23mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.93

آلمان>1871 - 1922|امپراطوری آلمان

 دوره
آلمان 1 فنیگ - obverseآلمان 1 فنیگ - reverse1 فنیگ 1916-1918
آلومینیوم, 0.5g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.85
آلمان 5 فنیگ - obverseآلمان 5 فنیگ - reverse5 فنیگ 1915-1922
آهن با روکش روی, 2.51g, ø 17.8mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.43
آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse10 فنیگ 1916-1922
آهن, 3.6g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.51
آلمان 10 فنیگ - obverseآلمان 10 فنیگ - reverse10 فنیگ 1917-1922
روی, 3.23g, ø 21mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 0.45
آلمان ½ مارک - obverseآلمان ½ مارک - reverse½ مارک 1905-1919
نقره 0.900, 2.77g, ø 20mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 2.70

امپراطوری عثمانی>1918 - 1922|سلطان محمد ششم

 دوره
امپراطوری عثمانی 40 پارا - obverseامپراطوری عثمانی 40 پارا - reverse40 پارا 1918
مس - نیکل, 5.9g, ø 23.7mm

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.04
No ImageNo Image2 کوروس 1918
نقره 0.830, 2.41g

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 5.64
No ImageNo Image5 کوروس 1918
نقره 0.830, 6.013g, ø 16mm

تعداد ضرب, USD 
No ImageNo Image10 کوروس 1918
نقره 0.830, 12.03g

تعداد ضرب, USD 
بها: $ 3.35

uCoin