+

باربادوس 25 سنت, 1973-2006

سکه > 25 سنت, 1973-2006 - باربادوس  - obverseسکه > 25 سنت, 1973-2006 - باربادوس  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 13
کشورباربادوس
عنوان25 سنت0.25 BBD = 0.13 USD
سال1973-2006
دورهملکه الیزابت دوم (1970 - 2018)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانالیزابت دوم
ترکیبمس - نیکل
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)5.67
قطر (mm)23.66
ضخامت (mm)1.82

Legend:

روBARBADOS / PRIDE AND INDUSTRY
پشتPN / TWENTY FIVE CENTS

طراحان:

طرفنامعلامت
پشتPhilip NathanPN

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2006++-$ 0.36
2005++-$ 0.32
2004++-$ 1.00
2003++-$ 0.55
2001++-$ 0.44
2000++-$ 0.58
1998++-$ 0.49
1996++-$ 1.04
1994++-$ 0.61
1990++-$ 0.58
1989++-$ 0.34
1988++--
19873.150.000+-$ 0.81
1986++--
1985++--
1984FM-868+-
1983FM-1.500459-
1982FM-1.500843$ 2.72
19814.365.000+-$ 0.44
1981FM-1.827943$ 0.54
19802.700.000+-$ 0.61
1980FM-2.1492.111-
19791.200.000+-$ 4.78
1979FM-2.0234.126-
19782.407.000+-$ 0.48
1978FM-4.5174.436$ 1.50
1977FM-2.5685.014-
1975FM-3.16020.000$ 2.16
1974FM-5.50836.000$ 3.30
19736.000.000+-$ 0.59
1973FM-4.30097.000$ 1.12

برچسب ها:

کلکسیون من

 2006$ 0.36
 2005$ 0.32
 2004$ 1.00
 2003$ 0.55
 2001$ 0.44
 2000$ 0.58
 1998$ 0.49
 1996$ 1.04
 1994$ 0.61
 1990$ 0.58
 1989$ 0.34
 1988
 1987$ 0.81
 1986
 1985
 1984SET
 1983SET
 1982SET$ 2.72
 1981$ 0.44
 1981FMSET$ 0.54
 1980$ 0.61
 1980FMSET
 1979$ 4.78
 1979FMSET
 1978$ 0.48
 1978FMSET$ 1.50
 1977SET
 1975SET$ 2.16
 1974SET$ 3.30
 1973$ 0.59
 1973FMSET$ 1.12
uCoin