+

هند - بریتانیا 1 روپیه, 1877-1901

سکه > 1 روپیه, 1877-1901 - هند - بریتانیا  - obverseسکه > 1 روپیه, 1877-1901 - هند - بریتانیا  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 492
کشورهند - بریتانیا
عنوان1 روپیه
سال1877-1901
دورهملکه ویکتوریا (1862 - 1901)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانویکتوریا
ترکیبنقره 0.917
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)11.66
قطر (mm)30.78
ضخامت (mm)شناخته نشده (help us to know)

نماد:

روVICTORIA EMPRESS
پشتINDIA / ONE RUPEE

طراحان:

طرفنام
روWilliam Wyon

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1901B130.258.000-+$ 17.43
1901C72.017.000-+-
1900B65.237.000-+$ 22.58
1900C5.291.000-+$ 18.69
1898B6.268.000-+$ 38.77
1898C1.251.000-+-
1897B1.055.000-+-
1897C470.000-+-
1893B69.590.000-+-
1893C9.140.000-+-
1892B72.200.000-+$ 21.05
1892C32.455-+-
1891B49.500.000-+-
1891C14.670-+-
1890B92.900.000--$ 13.79
1890C24.742.000-+$ 19.27
1889B65.300.000--$ 14.73
1889C9.368.000--$ 23.20
1888B63.200.000--$ 15.79
1888C7.568.000---
1887B48.400.000---
1887C40.200.000--$ 18.74
1886B41.146.000---
1886C10.878.000-+-
1885B64.878.000---
1885C34.152.000-+$ 40.53
1884B36.847.000---
1884C11.642.000---
188318.023.000--$ 48.45
1883B+---
1883C5.123.000---
188256.397.000--$ 7.03
1882C15.090.000-+-
18813.162.000---
1881C2.436.000-+-
188053.786.000--$ 16.80
1880C18.400.000---
187915.928.000---
187972.800.000-+$ 12.72
187832.658.000-+-
187863.927.000-+$ 23.02
187739.252.000-+$ 11.44
187795.554.000-+$ 26.42

برچسب ها:

کلکسیون من

 1901B$ 17.43
 1901C
 1900B$ 22.58
 1900C$ 18.69
 1898B$ 38.77
 1898C
 1897B
 1897C
 1893B
 1893C
 1892B$ 21.05
 1892C
 1891B
 1891C
 1890B$ 13.79
 1890C$ 19.27
 1889B$ 14.73
 1889C$ 23.20
 1888B$ 15.79
 1888C
 1887B
 1887C$ 18.74
 1886B
 1886C
 1885B
 1885C$ 40.53
 1884B
 1884C
 1883$ 48.45
 1883B
 1883C
 1882$ 7.03
 1882C
 1881
 1881C
 1880$ 16.80
 1880C
 1879
 1879$ 12.72
 1878
 1878$ 23.02
 1877$ 11.44
 1877$ 26.42
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin