+

هند - بریتانیا 2 آنه, 1877-1901

سکه > 2 آنه, 1877-1901 - هند - بریتانیا  - obverseسکه > 2 آنه, 1877-1901 - هند - بریتانیا  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 488
کشورهند - بریتانیا
عنوان2 آنه
سال1877-1901
دورهملکه ویکتوریا (1862 - 1901)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانویکتوریا
ترکیبنقره 0.917
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)1.46
قطر (mm)15.4
ضخامت (mm)1

نماد:

روVICTORIA EMPRESS
پشتINDIA / TWO ANNAS

طراحان:

طرفنام
روWilliam Wyon

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1901B1.706.000-+-
1901C8.944.000-+$ 19.47
1900B4.439.000-+-
1900C1.705.000--$ 7.90
1898B3.250.000-+-
1898C4.011.000---
1897B8.041.000-+$ 6.05
1897C12.103.000-+$ 4.38
1896B8.235.000---
1896C6.616.000-+$ 18.62
1895C9.668.000--$ 7.11
1894B+--$ 5.82
1893+---
1893C8.003.000-+-
1892B9.347.000--$ 6.48
1892C6.971.000-+$ 3.78
1891B4.230.000---
1891C8.621.000-+-
1890B7.790.000-+$ 4.44
1890C9.836.000---
1889B5.895.000---
1889C135.000--$ 23.44
18889.307.000--$ 8.14
1888B8.039.000-+-
1887B3.283.000---
1887C13.927.000---
1886B3.155.000---
1886C10.346.000---
1885B2.262.000---
1885C1.335.000---
18841.638.000---
1884B+---
1884C7.200.000---
18834.416.000--$ 27.74
1883C2.736.000--$ 8.88
18822.629.000---
1882C14.360.000---
18812.449.000--$ 6.00
1881C4.400.000-+-
1880C2.539.000---
18783.994.000---
1878B2.215-+-
1878С3.541.000---
18775.790.000-+$ 23.38

کلکسیون من

 1901B
 1901C$ 19.47
 1900B
 1900C$ 7.90
 1898B
 1898C
 1897B$ 6.05
 1897C$ 4.38
 1896B
 1896C$ 18.62
 1895$ 7.11
 1894$ 5.82
 1893
 1893C
 1892B$ 6.48
 1892C$ 3.78
 1891B
 1891C
 1890B$ 4.44
 1890C
 1889B
 1889C$ 23.44
 1888$ 8.14
 1888B
 1887B
 1887C
 1886B
 1886C
 1885B
 1885C
 1884
 1884B
 1884C
 1883$ 27.74
 1883C$ 8.88
 1882
 1882C
 1881$ 6.00
 1881C
 1880
 1878
 1878B
 1878C
 1877$ 23.38
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin