+

دانمارک 10 اوره, 1973-1988

سکه > 10 اوره, 1973-1988 - دانمارک  - obverseسکه > 10 اوره, 1973-1988 - دانمارک  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 860
کشوردانمارک
عنوان10 اوره
سال1973-1988
دورهملکه مارگرت دوم (1973 - 1988)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانمارگرت دوم
ترکیبمس - نیکل
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)3
قطر (mm)18
ضخامت (mm)1.44

Legend:

پشت10 ØRE / DANMARK

طراحان:

طرفنامعلامت
روFrode BahnsenB

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1988♥ R29.400.00020.000-$ 0.16
1987♥ R27.898.00015.000-$ 0.24
1986♥ R46.254.00020.000-$ 0.22
1985♥ R29.317.00014.000-$ 0.27
1984♥ R17.828.00014.000-$ 0.50
1983♥ R35.634.00014.600-$ 0.12
1982♥ R40.195.00017.000-$ 0.20
1981♥ B51.565.00015.700-$ 0.19
1980♥ B37.233.0004.000-$ 0.19
1979♥ B10.224.0006.000-$ 0.19
1978♥ S30.302.0006.000-$ 0.18
1977♥ S61.994.0006.000-$ 0.18
1976♥ S64.358.0006.000-$ 0.18
1975♥ S62.633.0004.300-$ 0.17
1974♥ S38.570.000+-$ 0.30
1973♥ S37.538.000+-$ 0.19

برچسب ها:

کلکسیون من

 1988$ 0.16
 1987$ 0.24
 1986$ 0.22
 1985$ 0.27
 1984$ 0.50
 1983$ 0.12
 1982$ 0.20
 1981$ 0.19
 1980$ 0.19
 1979$ 0.19
 1978$ 0.18
 1977$ 0.18
 1976$ 0.18
 1975$ 0.17
 1974$ 0.30
 1973$ 0.19
uCoin