+

ایتالیا 500 لیره, 1958-2001

Silver

سکه > 500 لیره, 1958-2001 - ایتالیا  (Silver) - obverseسکه > 500 لیره, 1958-2001 - ایتالیا  (Silver) - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 98
کشورایتالیا
عنوان500 لیره
سال1958-2001
موضوعSilver
دورهجمهوری ایتالیا (1946 - 2001)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیبنقره 0.835
نوع لبهنوشته دار
توضیحات لبهREPVBBLICA ITALIANA ***1958***
شکلگرد
جهت(180°) سکه
وزن (gr)11
قطر (mm)29
ضخامت (mm)2

نماد:

روGIAMPAOLI
پشتL.500 / R / REPVBBLICA ITALIANA / VEROI

طراحان:

طرفنامعلامت
پشتGuido Veroi
هردوPietro GiampaoliGIAMPAOLI

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
2001R-115.25010.000$ 14.42
2000R-61.4008.960$ 10.53
1999R-51.8008.500$ 12.32
1998R-55.2009.000$ 8.71
1997R-43.6008.440$ 18.34
1996R-45.0008.000$ 11.58
1995R-44.5587.960$ 14.96
1994R-44.5008.500$ 11.98
1993R-50.2008.500$ 8.69
1992R-52.0009.500$ 10.71
1991R-54.00011.000$ 14.59
1990R-52.3009.400$ 11.21
1989R-51.2009.260$ 9.37
1988R-51.0009.000$ 17.75
1987R-57.50010.000$ 10.59
1986R-73.20017.500$ 9.51
1985R-75.00015.000$ 9.76
1984R-77.000-$ 12.32
1983R-76.000-$ 11.04
1982R-120.000-$ 7.69
1981R-162.794-$ 10.44
1980R-252.270-$ 8.85
1970R-1.140.000-$ 10.29
1969R-310.000-$ 13.16
1968R-100.000-$ 19.32
1967R2.480.000-+$ 8.20
1966R13.120.000-+$ 7.41
1965R3.120.000-+$ 6.74
1964R4.880.000-+$ 6.71
1961R6.560.000-+$ 5.73
1960R24.080.000-+$ 9.75
1959R19.360.000-+$ 6.38
1958R24.240.000-+$ 5.84

برچسب ها:

کلکسیون من

 2001SET$ 14.42
 2000SET$ 10.53
 1999SET$ 12.32
 1998SET$ 8.71
 1997SET$ 18.34
 1996SET$ 11.58
 1995SET$ 14.96
 1994SET$ 11.98
 1993SET$ 8.69
 1992SET$ 10.71
 1991SET$ 14.59
 1990SET$ 11.21
 1989SET$ 9.37
 1988SET$ 17.75
 1987SET$ 10.59
 1986SET$ 9.51
 1985SET$ 9.76
 1984SET$ 12.32
 1983SET$ 11.04
 1982SET$ 7.69
 1981SET$ 10.44
 1980SET$ 8.85
 1970SET$ 10.29
 1969SET$ 13.16
 1968SET$ 19.32
 1967$ 8.20
 1966$ 7.41
 1965$ 6.74
 1964$ 6.71
 1961$ 5.73
 1960$ 9.75
 1959$ 6.38
 1958$ 5.84
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin