+

پرو ½ دینرو , 1890-1917

سکه > ½ دینرو , 1890-1917 - پرو  - obverseسکه > ½ دینرو , 1890-1917 - پرو  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 206
کشورپرو
عنوان½ دینرو 
سال1890-1917
دورهجمهوری پرو (1863 - 1917)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیبنقره 0.900
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(180°) سکه
وزن (gr)1.25
قطر (mm)15
ضخامت (mm)1

Legend:

روREPUB:PERUANA LIMA 9 D:FINO
پشت1/2 DINo / FIRME Y FELIZ POR LA UNION

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1917FG140.000+-$ 4.58
1916FG860.000+-$ 4.79
1914FG++-$ 1.48
1913FG480.000+-$ 3.42
1912FG120.000+-$ 3.66
1911FG460.000+--
1910FG640.000+-$ 9.76
1909FG++--
1908FG200.000+--
1907FG600.000+--
1906JF900.000+-$ 3.93
1905JF1.400.000+-$ 8.49
1904JF723.000+--
1903JF1.798.000+-$ 4.86
1902JF616.000+--
1901JF500.000+-$ 5.96
1900JF400.000--$ 1.43
1899JF500.000--$ 3.29
1898JF+--$ 2.29
1898VN600.000--$ 7.88
1897JF320.000---
1897VN+---
1896F+--$ 11.45
1896TF456.000--$ 5.58
1895TF422.000--$ 6.18
1893TF+---
1892TF228.000---
1891TF160.000---
1890TF870.000--$ 8.15

برچسب ها:

کلکسیون من

 1917$ 4.58
 1916$ 4.79
 1914$ 1.48
 1913$ 3.42
 1912$ 3.66
 1911
 1910$ 9.76
 1909
 1908
 1907
 1906$ 3.93
 1905$ 8.49
 1904
 1903$ 4.86
 1902
 1901$ 5.96
 1900$ 1.43
 1899$ 3.29
 1898JF$ 2.29
 1898VN$ 7.88
 1897JF
 1897VN
 1896F$ 11.45
 1896TF$ 5.58
 1895$ 6.18
 1893
 1892
 1891
 1890$ 8.15
uCoin