+

پرو ½ سول, 1907-1917

سکه > ½ سول, 1907-1917 - پرو  - obverseسکه > ½ سول, 1907-1917 - پرو  - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 203
کشورپرو
عنوان½ سول
سال1907-1917
دورهجمهوری پرو (1863 - 1917)
نوع سکهسکه های جاری
ترکیبنقره 0.900
نوع لبهدندانه دار
شکلگرد
جهت(180°) سکه
وزن (gr)12.5
قطر (mm)شناخته نشده (help us to know)
ضخامت (mm)شناخته نشده (help us to know)

Legend:

رو1/2 SOL / FIRME Y FELIZ POR LA UNION
پشتREPUBLICA PERUANA LIMA 9 DECs FINO

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1917LIMA FG-JR178.000---
1916LIMA FG+--$ 24.14
1916LIMA FG-JR384.000---
1915LIMA FG-JR570.000---
1914LIMA FG-JR173.000--$ 41.07
1908LIMA FG-JR30.000---
1907LIMA FG-JR1.000.000--$ 5.04

کلکسیون من

 1917
 1916FG$ 24.14
 1916FGJR
 1915
 1914$ 41.07
 1908
 1907$ 5.04
uCoin