+

اتریش 20 کرویزر, 1765-1780

Joseph II

سکه > 20 کرویزر, 1765-1780 - اتریش   (Joseph II) - obverseسکه > 20 کرویزر, 1765-1780 - اتریش   (Joseph II) - reverse

اطلاعات:

شماره KrauseKM# 2067
کشوراتریش
عنوان20 کرویزر
سال1765-1780
موضوعJoseph II
دورهHoly Roman Empire (Kreuzer) (1741 - 1805)
نوع سکهسکه های جاری
حکمرانجوزف دوم
ترکیبنقره 0.583
نوع لبهصاف
شکلگرد
جهت(0°)مدال
وزن (gr)6.68
قطر (mm)29
ضخامت (mm)شناخته نشده (help us to know)

نماد:

روIOSEPH II D G R I S A GE REX A A LO&M H D
پشت20 / VIRTUTE ET EXEMPLO

تعداد ضرب, ارزش:

سالعلامتتعداد ضرببها, USD
UncBUProof
1780A IC-FA+---
1780B SK-PD+--$ 10.04
1780C EVS-IK+---
1780E H-S+---
1780F VC-S300.000---
1780G IB-IV+---
1779A IC-FA+---
1779B SK-PD+---
1779C EVS-IK+---
1779E H-S+---
1779F VC-S788.000---
1779G B-V+---
1778A IC-FA+---
1778B SK-PD+---
1778C EVS-IK+---
1778E H-S+---
1778F VC-S4.569.000---
1778G IB-IV+---
1778H S-F+---
1777A IC-FA+---
1777B SK-PD+---
1777C EVS-IK+---
1777E H-S+---
1777F VC-S337.000---
1777G IB-IV+---
1777H S-F+---
1776A IC-FA+---
1776B SK-PD+---
1776C EVS-IK+---
1776F VC-S388.000---
1776G IB-IV+---
1775A IC-FA+---
1775B SK-PD+---
1775C EVS-IK+---
1775E H-G+---
1775F VC-S+---
1775G IB-IV+---
1774A IC-FA+---
1774A IC-SK+---
1774B EVM-D+---
1774B SK-PD+---
1774C EVS-IK+---
1774E H-G+---
1774F A-S307.000---
1774F VC-S307.000---
1774G B-V+---
1774G IB-IV+---
1774H S-F+---
1773A IC-SK+---
1773B EVM-D+---
1773C EVS-AS+---
1773C EVS-IK+---
1773E H-G+---
1773F A-S418.000---
1773G B-V+---
1773G IB-IV+---
1773H S-C+---
1772A IC-SK+---
1772B EVM-D+---
1772C EVS-AS+---
1772F A-S153.000---
1772G IB-FL+---
1772G IB-FV+---
1772H S-C+---
1771A IC-SK+---
1771B EVM-D+---
1771C EVS-AS+---
1771D CVG-AK+---
1771E H-G+---
1771F A-S164.000---
1771G IB-FL+---
1771H S-C+---
1770A IC-SK+---
1770B EVM-D+---
1770C EVS-AS+---
1770D CG-AK+---
1770D CVG-AK+---
1770E H-G+---
1770F A-S280.000---
1770G IB-FL+---
1770H S-C+---
1769A IC-SK+---
1769B EVM-D+---
1769C EVS-AS+---
1769D CVG-AK+---
1769E H-G+---
1769F A-S259.000---
1769G IB-FL+---
1769H S-C+---
1768A C-K+---
1768A IC-SK+---
1768B EVM-D+---
1768C EVA-AS+---
1768E H-G+---
1768G IB-FL+---
1767A IC-SK+---
1767B EVM-D+---
1767C EVS-AS+--$ 76.31
1767D CG-AK+---
1767EVS-AS+---
1767G IB-FL+---
1767H S-C+---
1766A IC-SK+---
1766E H-G+---
1765A+---
1765E H-G+---

کلکسیون من

 1780A
 1780B$ 10.04
 1780C
 1780E
 1780F
 1780G
 1779A
 1779B
 1779C
 1779E
 1779F
 1779G
 1778A
 1778B
 1778C
 1778E
 1778F
 1778G
 1778H
 1777A
 1777B
 1777C
 1777E
 1777F
 1777G
 1777H
 1776A
 1776B
 1776C
 1776F
 1776G
 1775A
 1775B
 1775C
 1775E
 1775F
 1775G
 1774A IC-FA
 1774A IC-SK
 1774B EVM-D
 1774B SK-PD
 1774C
 1774E
 1774F A-S
 1774F VC-S
 1774G B-V
 1774G IB-IV
 1774H
 1773A
 1773B
 1773C EVS-AS
 1773C EVS-IK
 1773E
 1773F
 1773G B-V
 1773G IB-IV
 1773H
 1772A
 1772B
 1772C
 1772F
 1772G IB-FL
 1772G IB-FV
 1772H
 1771A
 1771B
 1771C
 1771D
 1771E
 1771F
 1771G
 1771H
 1770A
 1770B
 1770C
 1770D CG-AK
 1770D CVG-AK
 1770E
 1770F
 1770G
 1770H
 1769A
 1769B
 1769C
 1769D
 1769E
 1769F
 1769G
 1769H
 1768A C-K
 1768A IC-SK
 1768B
 1768C
 1768E
 1768G
 1767A
 1767B
 1767C$ 76.31
 1767D
 1767G
 1767H
 1767w/o
 1766A
 1766E
 1765A
 1765E
لیست علاقه مندی ها×
حذف
uCoin